Taas meille valehdellaan (verorahoilla)

Kuvakaappaus Ylen Akuutti-ohjelmasta

No, tulihan se katsottua.
Julia syntyi pojaksi

Yle:n Akuutti -tv-ohjelma kampanjoi trans-ideologian puolesta ja onnistuu toistamaan lähes kaikki kliseet, stereotypiat ja virhekäsitykset mitä sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä on nyt ylipäätänsä mahdollista sanoa 28:ssa minuutissa ja 28:ssa sekunnissa. Oikaistaanpa siis ainakin muutama asia. Ohjelmassa heti ensalkuun väitetään, että ihmisen sukupuoli määritellään ensimmäisen kerran lapsen syntyessä.Lapsen sukupuoli todetaan silloin ensimmäisen kerran, ei sitä jotenkin mielivaltaisesti määritellä.

Jotta voidaan vakuuttaa pahaa aavistamaton katsoja siitä, että sukupuoli on monimutkainen asia, täytyy nopeasti sotkea keskeiset käsitteet keskenään. Sukupuoli-identiteetti eli kokemus omasta sukupuolesta esitellään sukupuolen määrittävänä tekijänä. Aivan kuin naiseudesta haaveileva mies olisikin yhtä kuin nainen.

Ihmisen sukupuoli on objektiivisesti todettavissa eikä ihmisen tunne-elämän kokemukset naisena tai miehenä olemisesta muuta asiaa suuntaan tai toiseen. Joskus, kuten transihmisten kohdalla, tarvitaan apua sisäisen ristiriidan ratkaisemiseksi.

Intersukupuolisuus-termiä viljeltiin ohjelmassa kuin hämäämään katsojaa. Se onkin sukupuolen moninaisuus-taikuruiden klassinen silmäkääntötemppu. ”Abrakadabraka, jollakin on epäselvät sukupuolielimet -sukupuolia ei olekaan kaksi.” Intersukupuolisuus on hyvin epäonnistunut termi ilmiölle, jossa henkilöllä on harvinainen sukupuolielinten kehityshäiriö.

Ohjelmassa kannustettiin vanhempia vahvistamaan lapsensa trans-identiteettiä turvallisuuden nimissä.Vanhempi, joka haluaa todella turvata lapsensa terveen kasvun, ei kuuntele hyvää tarkoittavien ”asiantuntijoiden” pseudotieteellisiä diagnooseja peniksellä varustetuista tytöistä ja lähde ohjaamaan lasta keinotekoiseen ja vaiheittaiseen transprosessiin. Huomionarvoista on tämä: lapset lähes poikkeuksetta kasvavat ulos epävarmasta sukupuoli-identiteetistä kuin murrosikäinen viime talven monoista. Anna lapsellesi aikaa kasvaa, älä ideologiaa.

Ohjelmassa mainittiin tuo translain uudistajien lempisana ”pakkostrerilisaatio”, vaikkei sellaista Suomen lainsäädäntö tunne. Ihminen, joka haluaa ottaa vastakkaisen sukupuolen hormoneja ja niiden seurauksena tulee steeriiliksi, on täysin vapaaehtoisesti lähtenyt prosessiin, joka tekee hänet hedelmättömäksi.

”Kaikilla sukupuoli ei ole osunut syntymässä kohdilleen” Akuutin toimittaja toteaa jakson lopussa. Jos journalismissa on kyse pyrkimyksestä päästä ymmärrykseen asioiden todellisesta tilasta, niin tähän tavoitteiseen enää harvoin päästään valtavirtamediassa.

Toisin kuin katsojille uskoteltiin, niin ei timoista tule tiioja, eivätkä pojat synny juulioiksi. On mahdotonta vaihtaa sukupuolta tai siirtyä toiseen sukupuoleen.

Lääketieteestä ei löydy tukea transideologialle, vaikka sen keinoin on lähdetty edistämään transajattelua operoimalla naisten kehoja muistuttamaan miesten kehoja ja päinvastoin. Joskus vielä kysytään lääkäreiltä, miksi teitte niin. Ettekö tiedä etteivät kromosomit muutu?

Jakson päähenkilöinä on kaksi transsukupuolisuutta kokevaa ihmistä, joiden asiantuntijuus ulottuu vain kokemus-asiantuntijuuden alueelle. Transsukupuolisuuden kokemus ei anna ihmiselle asiantuntijuutta siitä, mikä on sukupuoli ja miten se määritellään.  Lähtökohtaisesti heidän käsityksensä sukupuolesta on häiriön värittämää (eivät pysty tarkastelemaan omaa tilaansa objektiivisesti) ja siten kaikesta heidän vilpittömyydestä riippumatta heidän lausuntonsa eivät ohjaa meitä muita oikeaan ymmärrykseen sukupuolesta. Ei heistä ole kertomaan, miten kouluissa tai lainsäädännössä tulisi sukupuoleen liittyvistä asioista ohjeistaa tai säätää. On selvää, ettei ketään saa kiusata. Ei kuitenkaan kiusaamattomuus-periaatetta ole lupaa väärinkäyttää johtamaan kokonaista kansaa virheelliseen sukupuolikäsitykseen, joka on omiaan lisäämään vain sukupuoli-identiteettinsä kanssa kipuilevia ja transhoitojen kysyntää, kuten hormonihoitoja.

Tästä jaksossa kertovassa Yle:n artikelissa esiintyy lause, joka kiteyttää transideologian kovan ytimen tai paremminkin sen henkeyksen kevyen filosofisen, pseudotieteellisen väittämän ihmisestä: ”Tiia Kovanen oli ennen Timo, mutta nyt vuosikymmeniksi miehen kehoon piilotettu nainen on vapaa.”

Ei kenenkään miehen sisällä ole piilossa naista, joka ikääkuin veistettäisiin esille operoimalla tervettä kehoa. Tällaisten väitteiden kanssa ei ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa.
Ihmisen vapauttaminen ruumiin kahleista todelliseen minuuteen.. tämä on jo kuin uskonnollinen opinkappale, jonka perusteella ihmisen ruumista muutetaan veitsin ja hormonein. Järkyttävää.

Varoitin jo aiemmin tänä vuonna, että lapsiin ja nuoriin tullaan kohdistamaan transaktivisimia yhä enenevissä määrin. Juulia kertoo Akuutissa, että hänen toimenpiteensä olisivat olleet pitkälti vältettävissä murrosiän bloggerihoidolla eli estämällä murrosikää hormoneilla. Tähän ei pidä mennä Suomessa, sillä sillä on pysyviä, haitallisia vaikutuksia nuoren kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Tällaiset näkökulmat ovat täysin tietoisesti valittuja.

Sukupuolenleikkaukset eivät ole oikea vastaus mielen alueen ristiriitaan, tästä kertoo myös useat transprosessiaan katuvat miehet ja naiset, kuten eräs Matthew:

”I have always longed to be a woman, but no amount of surgery can give me an actual female body and I feel like I am living a lie.—’I suffered from depression and anxiety as a result of the hormones too.’I have realised it would be easier to stop fighting the way I look naturally and accept that I was born a man physically.'”
http://www.sexchangeregret.com/

On aika kuunnella ihmisiä, joilla on kerrottavanaan kolikon toinen puoli. Lisää tosikertomuksia osoitteessa www.sexchangeregret.com

Kirjoittaja Susanna Koivula