Forum Externum: Äitiyslakiehdotuksen suhde perustuslakiin

Kuva: Freeimages

Forum Externum-yhdistyksen jäsen, varatuomari Jyrki Anttinen kirjoittaa kriittisesti äitiyslakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin:

Jos lakiehdotus hyväksyttäisiin, niin se tarkoittaisi hedelmöityshoitoa saaneen naisparin tapauksessa lapsen isyyden vahvistamisen mahdollisuuden poistamista. Näin siis vaikka lapselle ei toista äitiä jostain syystä vahvistettaisikaan.”

Lue loput Jyrki Anttisen kirjoituksesta täältä: http://www.forumexternum.fi/138-2/

***

Forum Externum ry on erilaisissa lakimiestehtävissä toimineiden juristien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista perustuslain arvosisällön ja kansanvaltaisuuden sekä oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.

Forum externum tarkoittaa uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyvää ulkoista ja toiminnallista aluetta – sitä aluetta, jossa ihminen saa elää vakaumuksensa mukaisesti riippumatta siitä perustuuko hänen vakaumuksensa uskontoon tai muuhun maailman- tai elämänkatsomukseen.

Tämän ulkoisen toiminnan rajapinnoilla voi syntyä jännitteitä suhteessa muiden ihmisten oikeuksiin. Forum Externum ry pitää tärkeänä, että ratkaisuja näihin ristiriitatilanteisiin haetaan oikeudenalakohtaisesti ja huomioiden oikeusjärjestyksen kokonaisuus, joka antaa tilan erilaisten käsityskantojen mukaisille toiminnoille.

Forum Externum ry harjoittaa itsenäistä ja riippumatonta perus- ja ihmisoikeuksien kansalaisvalvontaa. Yhdistys seuraa yhteiskunnan oikeudellista kehitystä, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, järjestää seminaareja ja tukee tutkimustoimintaa. Yhdistys voi yksittäistapauksissa antaa oikeudellista apua ja tehdä omissa nimissään kanteluita, valituksia ja olla muutenkin oikeudellisena toimijana.