Nordea yhden aatteen pankki?


Pride-tapahtuman lähestyessä pääsee taas lukemaan uutisia, joissa yksi jos toinenkin taho ryhtyy seksuaalipoliittisen liikkeen tukijaksi. Nyt Nordea on vallattu sateenkaariaatteelle.

Nordea on ensimmäinen pankkikonserni Suomessa, joka toimii Helsinki Pride -tapahtuman virallisena kumppanina. Yhdenvertaisuuden eteen tehdään Nordeassa jatkuvasti työtä.” 

Nordean verkkosivuilla kerrotaan, että pankkiin on perustettu tänä vuonna LGBT +and allies -ryhmä, jolta tuli aloite osallistua Pride-tapahtumaan. Tiedotteessa todetaan avoimen keskustelun lisäävän yhdenvertaisuutta ja sen toteutumiseksi työntekijät ovat perustaneet vapaaehtoispohjalta erilaisia työryhmiä, joissa nostetaan esille lgbt-asiaa. Sateenkaariliike ei todellisuudessa tavoittele avointa keskustelua, vaan se pyrkii määrätietoisesti vaientamaan kaiken sen seksuaalipoliittisiin tavoitteisiin suunnatun kritiikin. Sateenkaariliike ei salli eriäviä mielipiteitä avioliitosta tai sukupuolesta. Se suoranaisesti tuomitsee ne tahot, jotka eivät jaa sen käsityksiä, haluten jopa rajoittaa sanan- ja uskonnonvapautta.

Nordean henkilökunnassa on varmasti niitäkin, jotka pitävät avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona sekä sukupuolta ihmisen biologisena ominaisuutena. Nordeassakin voi työskennellä henkilöitä, jotka uskonnollisen vakaumuksen pohjalta pitävät samaa sukupuolta olevien välisiä suhteita sopimattomina. Onko heille tilaa ilmaista kantansa jatkossa Nordeassa, ja jos he näin tekevät, vaikkapa työpaikan retkellä tai ruokalassa, joutuvatko he esimiehensä nuhdeltavaksi tai työpaikkansa LGBT-ryhmän hampaisiin? Yksikin kriittinen kommentti sateenkaariliikettä kohtaan esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä voi maksaa työntekijälle paljon. Entä mitä siitä seuraisi, jos Nordean työntekijä esimerkiksi kirjoittaisi hengellisen kirjan, jossa nuhdellaan pyrkimyksiä muuttaa kirkon avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi ja lgbt-työryhmästä joku saa sen tietoonsa?

 Sanottakoon vielä ilmeinen: Jokainen ihminen on arvokas riippumatta tämän seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, tämän osoittamiseen Nordeassa riittäisi varmasti työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Yhden seksuaalipoliittisen liikkeen kannattajaksi ryhtyminen on omiaan vaarantamaan sanan- ja mielipiteenvapauden työpaikoilla.
Kirjoittaja on Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja