Kiitoksen aika: Yli 100 000 nimeä! Kampanja on ohi, mutta työ jatkuu.

Maaliskuussa alkanut kansalaisaloitekampanja nimienkeräyksineen päättyi hurjaan loppukiriin, joka näkyi ja tuntui niin mediassa kuin nimien loppuryntäyksenä. Jättilippu -flashmob Helsingissä, Tampereella ja Turussa onnistui synnyttämään keskustelua ja kiistelyä ja toi näkyvyyttä. Nimiä kertyi kaikkiaan 101 116! Pelkästään verkkoäänissä mitattuna viimeinen päivä (29.9.) oli koko kuuden kuukauden keräysjakson kolmanneksi paras. 

Kampanja oli kaikin puolin onnistunut ja positiivisella ilmeellä varustettu, kuten oli tarkoituskin. Emme olleet ketään vastaan, vaan avioliiton ja lasten oikeuksien puolesta. Tällä sanomalla jatkamme eteenpäin. Kerääjät eivät masentuneet tai antaneet periksi, vaikka saivatkin osakseen toistuvasti asiatonta häiriökäyttäytymistä.

Samalla, kun tahdomme sydämestämme kiittää kaikkia rakkaita vapaaehtoisia, jotka itseään säästämättä ovat näiden kuukausien aikana käyttäneet aikaa ja nähneet vaivaa, haluamme muistuttaa, että yhdistyksen toiminta aidon avioliiton puolesta jatkuu.

Kerromme suunnitelmistamme ja tulevasta toiminnasta yhdistyksen nettisivuilla myöhemmin. Nyt on hetki aikaa hengähtää kiitosten äärellä.

Kiitokset

Jukka Rahkonen, Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, kansalaisaloitteen toinen vireillepanija:

Olemme tehneet yhdessä historiaa, muuttaneet suuntaa, sekä raivanneet yleistä ilmapiiriä avoimemmaksi. 100 000 nimeä kuudessa kuukaudessa kaikkia tuulimyllyjä ja lähes täydellistä mediahiljaisuutta vastaan. Mitään loppua kasvulle ei ollut edes näköpiirissä. Kannatus kasvoi alusta lähtien tasaisesti ja loppua kohti kiihtyen. Aikaraja vain tuli vastaan. Kiitos tästä menestyksestä kuuluu teille jokaiselle, jotka olette lähteneet mukaan toimimaan ja olette olleet avoimesti yhteisen asiamme puolustajia sekä jokaiselle teille, jotka olette nimellänne kannattaneet tätä Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisintä arvovalintaa. Nyt voimme levätä ja juhlia tätä sadonkorjuuta hetken, mutta tehtävämme on vasta alussa. Suomi tarvitsee laajan konservatiivisen rintaman, joka pystyy säilyttämään ne ajattomat lait, joiden päälle tulevaisuuden Suomea voidaan kestävästi rakentaa. Marko Hamilon sanoin: ”Me emme tätä kulttuuritaistelua aloittaneet. Mutta käydään se. Ja voitetaan se!”

Susanna Koivula, Aito avioliitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja:

Iloitsen kaikista, jotka ovat antaneet oman panoksensa kansalaisaloitteen hyväksi. Te olette olleet rohkeita lähtiessänne puolustamaan naisen ja miehen välistä avioliittoa ja lasten oikeuksia. Sinä olet tärkeä, arvokas ja hyvän ja oikean asian puolella. Jos muuta väitetään, niin älä usko. Teistä jokaista tarvitaan edelleen yhteiseen rintamaan, mutta muistakaa myös levätä ja iloita kaikista erävoitoista.

Pasi Turunen, Aito avioliitto ry:n tiedotussihteeri, kansalaisaloitteen toinen vireillepanija:

Ystävät, kiihdytys nollasta sataan (tuhanteen) ei olisi ollut mahdollista ilman teidän panostanne, joka on noteerattu myös ulkomailla. Suomen esimerkki on rohkaissut kansainvälisesti. Yhdistys on saanut rohkaisevia onnitteluviestejä Ranskasta, Puolasta, Virosta, Irlannista, Englannista ja aina Australiasta saakka. Meitä seurataan ja kampanjamme on rohkaissut kansainvälisesti avioliiton puolesta toimivia liikkeitä ympäri maailman. Tämän olette te, rakkaat vapaaehtoiset ahertajat saaneet aikaan. Teistä on tullut esikuva maailmalla! Kiitos kaikille vaivannäöstä. Oli panoksesi pieni tai suuri, se on ollut tärkeä. Me käännämme katseet nyt kohti eduskuntaa. Mutta toiminta jatkuu, vaikka nimienkeräys onkin loppunut. Kehitämme paikallisosastoja, kansainvälistä yhteistyötä, koulu- ynnä muuta vaikuttamistoimintaa jatkossa. Sinua tarvitaan jatkossakin. Aito avioliitto on tullut jäädäkseen.

Harri Saastamoinen, Aito avioliitto ry:n hallituksen jäsen ja toinen tiedotussihteeri:

Ajatukseni ovat kuuden-seitsemän vuoden takaisessa ajassa. Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittolakia Facebook-ryhmä tuli perustettua spontaanisti täydelliseen toiminnalliseen tyhjiöön. Ketään ei näkynyt julkisesti puolustamassa miehen ja naisen välistä avioliittoa. Oli tunne, että kuva yksimielisestä muutoshalukkuudesta oli vale, kuten se onkin. Nyt meillä on yhdistys ja yli 100.000 kannatusilmoitusta kansalaisaloitteessa. Minusta tämä on ihme. Kaikki upeat ihmiset tulivat hiljaisuuden verhon takaa esille, pysäyttivät ihmisiä ja kysyivät mitä kansa on avioliitosta mieltä. Perinteisellä avioliitolla on kannatusta.

Haluamme myös kiittää niitä lukuisia yhteiskunnallisia ja muita vaikuttajia sekä ajankohtaisia vieraita, jotka kävivät läsnäolollaan rohkaisemassa keräilijöitä ja puhuivat rohkeasti avioliiton puolesta Helsingin kampanjakojulla. Näitä videoituja puheenvuoroja voi edelleen käydä katsomassa täältä.

Kuinka kansalaisaloite nyt etenee?

Kanslaisaloitteeseen on tullut 101 116 allekirjoitusta. Näistä valtaosa paperisilla kannatuslomakkeilla. Tähän lukuun lisätään lähiaikoina ne paperiset kannatusilmoitukset, jotka tulevat postitse (Aito avioliitto ry, PL 155, 00171 Helsinki). Nyt kannattaa siis nopeasti laittaa vielä eilen (29.9.) allekirjoitetut lomakkeet postiin.

Seuraavaksi kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset toimitetaan Väestörekisterikeskukseen, joka suorittaa koneellisen tarkastuksen ja antaa kahden kuukauden sisällä ns. virallisen tarkistetun loppulukeman allekirjoituksista. Eduskunnan on lain mukaan otettava käsittelyyn kansalaisaloite, joka Väestörekisterikeskuksen suorittaman tarkistuksen mukaan on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta. Me olemme yhdessä keränneet yli kaksinkertaisen määrän. Väestörekisterikeskuksen tarkistuksen jälkeen kansalaisaloitte toimitetaan eduskuntaan käsiteltäväksi. Aloitamme myös vaikuttamistyön kansanedustajien suuntaan.

Aito avioliitto on tullut jäädäkseen

Aito avioliitto -yhdistystä ei alun alkaenkaan perustettu vain yhtä kansalaisaloitekampanjaa varten. Tavoitteena on yhdistyksen sääntöjen mukainen pitkäntähätimen toiminta, joka pyrkii edistämään ja vahvistamaan ”miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä”,  sekä lapsen ihmisoikeutta omaan isään ja äitiin. Toiminta on lähtenyt hyvin muotoutumaan.

Tulemme järjestämään koulutustilaisuuksia, seminaareja, kehittämään paikallistoimintaa ja kouluvaikuttamisen työtä, tekemään vaikuttamistyötä eduskunnan suuntaan, osallistumaan julkiseen keskusteluun ja antamaan lausuntoja ministeriöille avioliittoa ja perhettä koskevassa lainsäädännössä, sekä pyrimme vaikuttamaan opetussuunnitelmien kehittämiseen. Olemme jo saaneet osallistua oikeusministeriön lausuntokierrokselle koskien sukupuolineutraalin avioliittolain vaatimia muutoksia muihin lakeihin.

Sukupuolineutraali avioliittolaki myös muodostaa vakavasti otettavan haasteen sanan- ja uskonnonvapaudelle. Ne, jotka väittävät muuta ovat joko tietämättömiä tai suorastaan valehtelevat. Esimerkit maailmalta osoittavat, ettei sinisilmäisyyteen ole varaa. Tulemme vaikuttamaan myös siihen, että perinteisen avioliittonäkemyksen puolesta puhumisen vapaus säilyy, eikä ketään ryhdytä leimaamaan hänen perinteisen avioliittonäkemyksensä vuoksi kouluissa tai työpaikoilla. Tämä alkaa siitä, että yhdistys tulee pitämään esillä asiallista ja asiantuntevaa tietoa, joka tukee näkemystä avioliitosta miehen ja naisen liittona, sekä lapsen oikeudesta isään ja äitiin. Työsarkaa riittää.

Mutta nyt vielä kerran:

KIITOS_1Ook

 

11836893_442079442641737_2100830622777332017_n

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com