Lapsi ei ole tuote, sanoo Sveitsin Korkein oikeus

Liittovaltion tuomioistuin Lausannessa on julkaissut kirjallisen perustelun toukokuussa tehdystä kiistanalaisesta päätöksestä, jossa se katsoi, ettei lapsella voi olla kahta isää.

Sveitsin korkein oikeus on kumonnut päätöksen, joka salli kahden rekisteröidyssä parisuhteessa olevan miehen molempien olevan isä v.2011 keinohedelmöityksen kautta syntyneelle lapselle.

Sijaisäiti synnytti lapsen keinohedelmöityksen kautta toiselle miehistä ja varsinainen äiti oli anonyymi munasolun luovuttaja.

Yhdysvaltalainen tuomioistuin oli vahvistanut vanhemmuuden lapsen ja miesten välillä, jotka ovat kotoisin St Gallenin kantonista. Viime vuonna St Gallenin kantonin hallinto-oikeus oli vahvistanut yhdysvaltalaisen päätöksen.

Kuitenkin sveitsiläinen lakiasiaintoimisto, joka oli valittanut hallinto-oikeuden tuomiosta, totesi, että laillisesti voidaan tunnustaa ainoastaan geneettinen yhteys spermaa luovuttaneen isän ja syntyneen lapsen välillä. Toukokuussa liittovaltion tuomioistuin päätyi tälle samalle kannalle todeten, että miehen, jolla ei ollut biologista sidettä lapseen, isyys oli laiton. Siviilirekisteriin jäisi isäksi lapsen biologinen isä.

Lisääntymismatkailu

Keskiviikkona Sveitsin korkein oikeus laajensi päätöstään toteamalla, että ”lasta on suojeltava alentamasta hyödykkeeksi, joka voidaan tilata kolmannelta osapuolelta”.

Tuomioistuin totesi myös, että sijaisäitejä on suojeltava näiden kehojen kaupallistamiselta. ”
Sveitsin lain mukaan raskaana oleva nainen ei voi aktiivisesti luopua syntymättömään lapseen liittyvistä oikeuksistaan ennenkuin lapsi on syntynyt”, oikeus määritteli. Tuomioistuin huomautti, että Sveitsin perustuslaki ja lisääntymisen rajoituksiin liittyvä lainsäädäntö kieltää kaikenlaisen sijaisuusvanhemuuden – riippumatta siviilisäädystä.

Sen tähden ulkomaisen tuomioistuimen päätöstä isyydestä ei voida tunnustaa Sveitsissä, koska se on ”selvässä ristiriidassa” Sveitsin oikeudellisten ja eettisten arvojen kanssa.

”Kahden miehen tietoinen yritys ohittaa Sveitsin oikeusjärjestelmä”, korkein oikeus sanoi, ”lisäsi sitä näkemystä, ettei se halua rohkaista ’lisääntymisturismia’.”

(Lähde: swissinfo.ch/ julk. 30.7.2015)

Allekirjoita kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä miehen ja naisen välisenä, jotta lapsella säilyisi oikeus äitiin ja isään! http://www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com