Vaadittu 7 EU-maan vähimmäiskiintiöt saavutettu ”Äiti, isä ja lapset”-kansalaisaloitekeräyksessä

Bryssel, 22. Marraskuuta 2016

Eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) Äiti, Isä & Lapset on ylpeä saadessaan kertoa, että seitsemän EU- jäsenmaata on saavuttanut maakohtaisen kansalaisaloitteen vaatiman minimikannatusmäärän. Puolan, Kreikan, Slovakian ja Suomen lisäksi Unkari, Kroatia ja Latvia ovat saavuttaneet ja peräti ylittäneet omat avioliiton ja perheen suojelemiseen tähtäävän kansalaisaloitteen vähimmäismääränsä. Tämä merkitsee, että 50% tavoitteista on täytetty  eurooppalaisen kansalaisaloitteen menestymiseksi.

”Olemme iloisia nähdessämme, että olemme nyt saavuttaneet kansalaisaloitteemme maakohtaiset vähimmäiskannatukset voidaksemme julistaa aloitteemme validiksi. Kuten näemme käsillä olevista tuloksista, Euroopassa avioliitto ja perhe nauttivat vahvaa kannatusta. Tämä viestii todella vahvasti, että avioliitto ja perhe merkitsevät eurooppalaisille paljon. Äiti, Isä & Lapset- kansalaisaloitteen presidenttinä olen ylpeä siitä, että niin moni kansalainen on valmis suomaan aloitteelle julkisen tukensa”, sanoi Edit Frivaldsky. Hän päättää sanansa haasteella:

”Nyt toivomme, että tämä toimii rohkaisuna muille kansalaisille, jotta hekin antavat äänensä kuulua avioliiton ja perheen puolesta aloitteemme aikana!”

Kansalaisaloitteen kehityskaari kutsuu pohtimaan nykyistä avioliiton ja perheen tilaa Euroopassa.

”Äiti, Isä & Lapset sai alkunsa seitsemän kansalaisen aloitteesta. Nämä henkilöt ovat kotoisin seitsemästä eri Euroopan Unionin maasta. Tästä huolimatta on merkillepantavaa, että ne maat, jotka ensimmäisinä saivat täyteen aloitteeseen vaadittavat vähimmäiskannatusmäärät sijaitsevat kaikki mantereemme itäosassa. Tämä kertoo tarpeesta harmonisoida käsitteiden ”avioliitto” ja ”perhe” määritelmät eurooppalaisella tasolla, jotta välttyisimme lisääntyvistä jännitteistä, jotka loppupelissä koituisivat haitallisiksi yhteiskuntarauhaa ajatellen”, sanoi kansalaistoimikunnan jäsen Maria Hildingsson ja kansalaisaloitteen pääsihteeri.

Äiti, Isä & Lapset jatkaa kampanjaansa saavuttaakseen jäljelläolevat 50% tavoitteestaan- miljoona allekirjoitusta aloitteen puolesta. Yllämainitun seitsemän jäsenmaan osoittama vahva tuki aloitteelle ei ole pelkkä rohkaisu, vaan se on myös vahva poliittinen signaali avioliiton ja perheen aseman puolesta Euroopassa.

Eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) on Lissabonin sopimuksen mukana tullut uudistus. ECI:n täytyy kerätä vähintään 1 miljoonaa aloitetta puoltavaa kannatusta.

Äiti, Isä & Lapset tahtoo selkeyden vuoksi ehdottaa lakia, joka yhdenmukaistaa avioliitto- ja perhekäsityksen Euroopan Unionin lainsäädännössä. Ehdotetut määritelmät heijastavat kaikkien EU- maiden pienintä yhteistä nimittäjää: ”Avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen liitto” ja ”perhe perustuu avioliitolle ja/tai sukulaisuuteen”.

Lisää tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja järjestäjistä on saatavilla osoitteessa www.mumdadandkids.eu/fi