Lapsen oikeudet -kunniamaininta

Aito avioliitto ry kiittää lapsen hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämisestä yhtä tai useampaa tahoa Lapsen oikeuksien päivänä. Tänä vuonna Lapsen oikeudet -kunniamaininnan saavat:

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, joka on pitänyt julkisuudessa esillä isien tärkeää merkitystä lapsille sekä kritisoinut sukupuolineutraalin kasvatuksen aikuislähtöisyyttä.

Kasvatuksen ja tradition professori Tapio Puolimatka, joka on kirjoillaan ja asiantuntijalausunnoillaan korostanut lapsen ihmisoikeutta tuntea molemmat vanhempansa ja kasvaa näiden hoidossa. Professori Puolimatka on varoittanut sukupuolineutraalin avioliittolain vahingollisista vaikutuksista lapsiin ja korostanut lapsen oikeuksien ensisijaisuutta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa Seppo Häkkinen, joka on suoraselkäisesti ja esimerkillisesti pitänyt esillä kirkon virallista avioliittonäkemystä: avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen liitto. Piispa on esimerkillään rohkaissut muitakin seisomaan aidon avioliiton puolesta, siihen suunnatusta kritiikistä huolimatta.

Lapsen oikeudet -kunnianmaininnan diplomit lähetetään postitse kaikille kolmelle.

Aito avioliitto ry kiittää Sinkkosta, Puolimatkaa ja Häkkistä hyvästä työstä ja toivottaa kaikille hyvää lapsen oikeuksien päivää, tänään 20.11.2016.