THL:n sivusto tarvitsee faktan tarkistamisen ja korjauksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivustolla on osio, joka koskee ihmisen sukupuolta. Sitä lukiessa voi kokea ikävän yllätyksen. Jo nopealla silmäyksellä huomaa, että osio on toteutettu tiettyjen etujärjestöjen ehdoilla ja sisältää useita ideologisesti värittyneitä virheellisiä käsityksiä, jotka eivät kestä tieteellistä tarkastelua. Osiossa esiintyy myös etujärjestöjen symboleita, mikä ei ole sopivaa neutraalin, verovaroin maksettavan toimijan sivustolle.

Ihmisen sukupuoli on luotettavan biologisen ja lääketieteellisen tiedon mukaan ihmisen pysyvä synnynnäinen ominaisuus, eikä ideologisesti määritelty henkilön oma tuntemus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi tunnustaa tämä fakta, mutta valitettavasti sukupuoli esitetään sivustolla ideologisena, omaan tuntemukseen perustuvana, mielivaltaisena ja itse määritettävissä olevana ominaisuutena.

Asia on vakava siksi, että  lainsäädännön mukaan THL:n tehtävä on edistää terveyttä. Terveydenhoidon tilastoista käy kuitenkin ilmi, että sukupuolen määritteleminen ideologisena eikä biologisena ominaisuutena on jo aiheuttanut vakavia terveyshaittoja erityisesti nuorille. Virheellinen käsitys ihmisen sukupuolen muutettavuudesta muuten kuin kosmeettisesti tai oireita lievittävänä, on aiheuttanut nuorten ihmisten lähetteiden tulvan sukupuolidysforian tutkimuksiin. Ideologian painostamana epävarma nuori voi helposti kokea, että nuoruuden kasvukivut johtuvatkin ”väärästä” sukupuolesta, ja että sukupuolen ”korjaaminen” ratkaisisi kaikki ongelmat. Lääketieteellisten selvitysten tuloksena on kuitenkin todettu, että taustalla nuoren kokemaan pahoinvointiin on tyypillisesti aivan muut syyt. Trans-poliklinikat Helsingissä ja Tampereella huolehtivat sukupuolidysforiaan liittyvistä tutkimuksista. Terveydenhoidon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) lieneekin jo reagoinut Transpolien räjähdysmäisesti kasvaneeseen kuormitukseen pyrkien tarkentamaan ennakkoseulonnan ohjeita.

THL:n sivustolla on mainittu myös käsite ”sukupuolen moninaisuus”. Se ei alkuaan tarkoittanut, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi tai että sukupuoli olisi jotenkin valittavissa, vaan sitä luonnollista tosiasiaa, että on monenlaisia tyttöjä ja poikia. Niinpä ilmausta ”sukupuolen moninaisuus” tulisi välttää asiateksteissä, sillä se on merkitykseltään epämääräinen ja monitulkintainen, ja lisäksi ideologisesti värittynyt. Itse asiassa ”moninaisuus” ei ole sukupuolisidonnainen ominaisuus, vaan korostaa ihmisten erilaisuutta yleensä. Siksi puhuminen ”sukupuolen moninaisuudesta” on virheellistä. Lainsäädännön antamat oikeudetkaan eivät perustu henkilön omiin tuntemuksiin, vaan objektiivisesti todennettaviin faktoihin, kuten ihmisen sukupuoleen biologisesti pysyvänä ominaisuutena.

THL: n toiminta kustannetaan meidän veronmaksajien varoilla, joten sen tulisi olla puolueeton lääketieteellinen toimija, joka sitoutuu tosiasioihin eikä yhdistä itseään etujärjestöjen lobbaustoimintaan. Etujärjestöjen markkinointi julkaisemalla heidän näkemyksiään ei kuulu THL:n lain mukaiseen toimintaan. THL:n sivustolta jopa ohjataan sellaisille etujärjestösivustoille, jotka levittävät perättömiä väitteitä sukupuolesta. Ei ole tasapuolista, neutraalia eikä hyväksyttävää, että THL ajaa ideologisen etujärjestön etuja.

Erityisen ikävää ja epäasiallista on sateenkaarilipun käyttö THL:n sivustolla. Alkuaan sen otti poliittiseksi symboliksi amerikkalainen homoseksuaali Gilbert Baker ja se on sen jälkeenkin säilynyt seksuaalivähemmistöjen lippuna amerikkalaisten LGBT-järjestöjen omaksuessa sen käytön. Nykyään Pride-lipuksi kutsutulla lipulla sananmukaisesti tuodaan esiin sellaista ylpeyttä, jonka aiheellisuus on kiistanalainen ja jolla markkinoidaan sukupuoli-ideologiaa, ei suinkaan todellista tasa-arvoa. Löydät lisää tietoa sukupuoli-ideologiasta vaikkapa täältä.

THL:n sukupuolta koskevan sivuston sisältö on ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa, joka perustuu siihen, että sukupuoli on biologisesti pysyvä synnynnäinen ominaisuus.
Olisi hyvin aiheellista korjata sivusto viipymättä vastaamaan biologista totuutta ja Suomen lainsäädäntöä.

 

Kirjoittaja

Arto Jääskeläinen

Hallituksen pj.

14.3.2021 14:00 Tekstin ilmauksia tarkennettu ja tiivistetty sekä oikeinkirjoitusta korjattu.