Äiti ja isä pois lainsäädännöstä — mitä ihmettä?

Huomiota, tyytymättömyyttä ja tyrmistymistä julkisuudessa on herättänyt aikomus poistaa Suomen lainsäädännöstä sanat äiti ja isä. Asian taustalla on nähtävissä ideologiset pyrkimykset ja voimat, jotka suhtautuvat vastenmielisyydellä, jotkut jopa vihamielisyydellä kaikkeen, joka mielletään konservatiiviseksi. Työkaluna heillä on käsitteiden muuttaminen, korvaaminen ja asioiden häivyttäminen tai hämärtäminen.

On helppoa nähdä, että tuo on jatkoa jo kauan tunnetusta pääosin vasemmistoliberaalien ja uusfeministien keskuudessa edelleen elävästä ideologiasta, joka on käännetty suomeksi termiksi sukupuoli-ideologia (engl. Gender Ideology) tai genderismi. Asia liittyy läntiseen vihervasemmistoon. Jonkun muun suunnan vasemmistolaisiksi mielletyt tahot irtisanoutuvat siitä hyvin selväsanaisesti nähden sen yhteiskunnalle haitalliseksi ja tuhoisaksi ilmiöksi. Läntinen vihervasemmisto on löytänyt sukupuoli-ideologian ja uusfeminismin keinoina heikentää ja hajottaa konservatiivisia voimia. Lisäksi tuomitsemalla sukupuoli-ideologian arvostelijat erilaisin nimityksin he pyrkivät vaientamaan ja estämään kritiikin.  Ei ole harvinaista, että julkisuudessa tavanomaisia perhearvoja kannattavat leimataan tasa-arvon vastustajiksi, vaikka näillä ei ole mitään tekemistä keskenään.

Sukupuoli-ideologia lyhyesti

Sukupuoli-ideologiaa voisi kuvata luonnollisen sukupuolikäsityksen kiistäväksi ja sitä  vastustavaksi aatteeksi. Siinä kiistetään biologinen ja lääketieteellinen tieto ihmisen olemuksesta. Sen sijaan sukupuoli halutaan muuttaa ideologiseksi eli että se voisi olla mitä tahansa henkilö tuntee, eikä mitä henkilö reaalimaailmassa on. Jotkut puolestaan esittävät, että ”sukupuoli on sosiaalinen konstruktio”. Se on teoria, jonka sen kehittäjä on myöhemmin myöntänyt epätieteelliseksi ja tekaistuksi. Jotkut näkevät sukupuoli-ideologian yhdeksi muunnokseksi marxilaisuudesta. Erona on, että vastustuksen kohde liittyy tässä yhteydessä luonnolliseen sukupuoleen. On kehitetty ryhmälle tyypillinen kielenkäyttö.  On usein helppoa arvata jo muutamista ilmauksista, että asialla on ollut sukupuoli-ideologian levittäjät: Puhutaan sukupuolen moninaisuudesta sellaisessa merkityksessä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi tai puhutaan ”sukupuolisensitiivisyydestä” tarkoituksella, että sukupuolten luontaiset erot tulisi häivyttää kielenkäytöstäkin.  Sukupuoli-ideologiaa  on toteutettu näillä toimintamalleilla:

1) Häivyttäminen

Pyritään poistamaan ja piilottamaan kaikki, mikä viittaa ihmisen kahteen eri sukupuoleen, mieheen ja naiseen, läpi koko yhteiskunnan: Julkaisuissa, tiedotusvälineissä, kouluissa, päiväkodeissa, lainsäädännössä. Viime aikoina olemme nähneet sen vaikutuksen jopa liikennemerkeissä! Suojatietä ylittävä miestä muistuttava hahmo, ym. haluttin muuttaa sukupuolettomaksi.

2) Hämmentäminen

”Mies synnytti” huutaa lehden artikkeli ja lasten koulukirjoissa lukee myös ideologinen näkemys, että nykyään mieskin voi synnyttää. Samoin lapsille opetetaan koulukirjassa, että voit valita itse sukupuolesi ja kaikki poikkeavakin toiminta on samanarvoista. Seurauksena on ollut laaja sukupuolihämmennys nuorten keskuudessa. Nuoret kanavoivat nyt nuoruuden ongelmansa sukupuoleen, jonka voi koulukirjan mukaan ”korjata”.  Terveydenhoidon tilastoissa korjausta vaativien määrä on kasvanut valtavasti.

3) Kieltäminen, loukkaantuminen

Pyritään kieltämään kielenkäyttö, jossa puhutellaan tytöksi, pojaksi, mieheksi tai naiseksi. Äärimmilleen vietynä yritetään poistaa tai häivyttää kaikki tuollainen myös ammattinimikkeistä. Muistamme myös lähihistoriasta Anttilan postimyynnin leluluettelon, jossa oli mainostettu erikseen tyttöjen ja poikien leluja. Feministiaktivistit tekivät valitushyökkäyksen ja Anttila pahoitteli, että leluja oli mainostettu erikseen tytöille ja pojille.

4) Eri mieltä olevien vaientaminen

Valitettavan usein näkee vääristeleviä julkaisuja konservatiivisista tolkun ihmisistä, joihin lyödään leima milloin mistäkin ”fobiasta” tai hyökätään somessa henkilöä vastaan. Samanhenkiset voimat näyttävät olevan liikkeellä myös, kun lähdetään syyttämään vihapuheesta perustuen pääosin siihen, että on tuotu esiin konservatiiviseksi mielletty mielipide tai pidetty sellaisen mielipiteen sisältävää julkaisua esillä.  Tietoon perustuva käsitys ihmisen kahdesta eri sukupuolesta pyritään esittämään syrjivänä ja tasa-arvon vastaisena.

Toimijat ja järjestöt

Sukupuoli-ideologia on levinnyt laajasti sen poliittisten kannattajien hoitaessa valtion rahoitusta miljoonien avustuksin järjestöille, jotka ilmoittavat edistävänsä ”tasa-arvoa”, mutta ovat sukupuoli-ideologisia toimijoita. Vastaavasti avustuksista päättävien konservatiiviseksi mieltämät toimijat jäävät ilman rahoitusta: Aito avioliitto ry sai nolla euroa.

Sukupuoli-ideologia ja vasemmistoliberaalit aatteet ovat levinneet feminismin eri muotojen kautta esimerkiksi naisten lehdissä. Levitetyillä liberaaleilla ja uusfeministisillä arvoilla on osuutensa Suomen hätätilaan synnytysten määrässä. Yleisenä havaintona, Suomessa miehet ovat keskimääräistä useimmin konservatiiveja ja naiset heitä useammin puolestaan liberaaleja. Tuo näkyy jossain määrin suomalaisissa puolueissakin.

Lainsäädäntö ja sukupuoli

Tuntemukset ovat muuttuvia asioita kun taas ihmisen sukupuoli biologisena ominaisuutena on staattinen eli ihmiseen pysyvästi koodattu ominaisuus. Se ei muutu ihmisen elinaikana koskaan eikä sitä voi muuttaa millään lääketieteellisellä keinolla. Vain ulkoasultaan ihminen saadaan näyttämään vastakkaisen sukupuolen edustajalta. Sukupuolen korjausta ei ole olemassa kuin ainoastaan lainausmerkeissä ilmaistuna, sukupuoli itsessään ei voi olla ”rikki” eikä kukaan voi syntyä ”väärään kehoon”. Tuon estämättä, erilaisia tuntemuksia voi tietysti olla rajoittamaton määrä.

Sukupuoleen liittyy lainsäädännössä sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Yhteiskunnan normaalin toiminnan kannalta on kriittisen tärkeä asia, että laillinen sukupuoli ei ole yksilön itsensä mielivaltaisesti muutettavissa perustuen vain hänen tahtoon tai tuntemukseen.

Aito avioliitto ry on tuottanut koulujen käyttöön monisteen, joka käsittelee käsitettä sukupuoli eri näkökulmista. Painettua monistetta voi tilata yhdistyksen verkkokaupasta. Monistetta saa myös ruotsiksi.   Vanhempien avuksi yhdistys on suunnitellut lomakkeen, jonka avulla voi ilmaista oman kantansa peruskoululle tai varhaiskasvatukselle.  Kaikki lomakkeet löytyvät täältä.

Kirjoittaja on Arto Jääskeläinen

Aito avioliitto ry:n hallituksen pj.

 

Linkkejä muiden sivuille:

Mitä on sukupuolen moninaisuus?

Sukupuoli-ideologiaa kouluihin