Kansalaisaloite ”Oikeus olla” on vaarallinen nuorille

6.4.2021 julkaistu kansalaisaloite, jolle on annettu todelliset tarkoitusperät piilottava nimi ”Oikeus olla”, menee eduskuntaan ylitettyään 50.000 kannatuksen määrän. Aloitteen saama nopea kertymä yhtenä piikkinä  parissa päivässä ei indikoi, että aloitteella olisi suuri suosio vaan sitä, että aloitteen takana on organisoidut toimijat ja mahdollisesti automatisoitu tekninen järjestelmä.  Hallitusohjelmaan jo aiemmin sisällytetty translain muutos jättää lapset rauhaan, mutta tämä aloite on poikkeuksellisen radikaali vaatiessaan mukaan myös alaikäiset lapset. Jo 15 vuotta täyttäneet voisivat tehdä laillisesti sitovan sukupuolen muutoksen ilman, että vanhempien oikeuksia varjella lapsiaan kunnioitettaisiin. Tämä on ristiriidassa paitsi muun lainsäädännön, myös perustuslain ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Alle 18-vuotiaat ovat vajaavaltaisia ja kansainvälisissä sopimuksissa vanhemmilla on oikeus suojella lapsiaan haitallisilta ja harkitsemattomilta asioilta. Katsomme, että näin ongelmallista lakimuutosta ei voi toteuttaa ilman perustuslaillista säätämisjärjestystä.

Yleisluontoinen lainsäädännöllinen vika tuossa aloitteessa liittyy lainsäätäjän perussääntöön:

Lailliset oikeudet tai velvollisuudet eivät voi perustua pelkkiin yksilön omiin tuntemuksiin tai mielipiteisiin, vaan niiden tulee perustua objektiivisesti todennettavissa oleviin asioihin.

Piilotarkoitus

Joku jo ihmetteli aivan aiheellisesti, miksi nyt tehdään kansalaisaloite translain muuttamisesta, kun sellainen muutos on jo hallitusohjelmassa.

Aloite ei pyrikään pelkästään radikaaliin translain muutoksen, vaan se toisi tämän lain kautta samalla lainsäädäntöön sen ongelmallisen muutoksen, että ihmisen sukupuoli ei olisi nykyisen lainsäädännön mukainen synnynnäinen, biologisesti määräytyvä ominaisuus. Sen sijaan sukupuoli voitaisiin määritellä henkilön kulloistenkin tuntemusten tai mielipiteiden mukaan ilman, että se perustuisi objektiivisesti määriteltäviin ja lääketieteellisiin tosiasioihin. Tämä on aloitteen oleellinen tarkoitus, vaikka tuo asia on tässä kansalaisaloitteessa taitavasti muotoiltu sukupuolen vaihtamisen yhteyteen eli translakiasioihin. Aloitteella halutaan edistää sukupuoli-ideologiaa (=genderideologiaa) eli pyrkimystä muuttaa sukupuolen käsite ideologiseksi ja mahdollistaa myöhemmin biologiseen sukupuoleen sitoutuvien näkemysten tuomitseminen.

Aloitteeseen liittyviä vakavia ongelmia

  • Lääketieteellisen arvioinnin ohittaminen on vakava puute etenkin nuorten tapauksessa. Tiedetään tilastoista ja tutkimuksista, että vähintään 85% nuorista, jotka teininä ajattelevat olevansa transsukupuolisia, identifioituvat aikuistuessaan alkuperäiseen sukupuoleensa. Lääketieteellisen arvioinnin ohittamista ei tule missään tapauksessa sallia ennen sukupuolen vaihtoa, sillä näillä sukupuolidysforiaa kokevilla henkilöillä, jotka haluaisivat vaihtaa sukupuolensa, on usein kokemuksen taustalla aivan muut juurisyyt. Ongelmat jäävät selvittämättä, jos lääketieteellinen arviointi ohitetaan ennen sukupuolen vaihtamista väestörekisteriin, kuten aloitteessa vaaditaan. Sukupuolidysforian kokeminen nuorena ei tarkoita automaattisesti, että sukupuolta pitäisi vaihtaa! Sukupuolen vaihtaminen ei ole mikään oikeus tai vielä vähemmän ihmisoikeus, vaan erottamattomasti lääketieteellinen asia eli huolellisen lääketieteellisen arvioinnin tulos, jossa objektiivisesti halutaan varmistua perusteista. Lääketieteellinen arviointi on kyseisen henkilön oma etu ja myös oikeus asiassa, joka vaikuttaa koko hänen loppuelämäänsä.
  • Lukittumisongelma: Jos nuori voi vaihtaa laillisen sukupuolensa, on paluu siitä takaisin erittäin hankalaa, vaikka kyseessä olisi ollut vain vastakkaisen sukupuolen rekisteröinti väestötietojärjestelmään. Tuollaista rekisteröintiä seuraa hyvin todennäköisesti henkilön omat vaatimukset hormonihoidosta, perusteluna jo saatu rekisteröinti eli asiassa edetään täysin väärässä järjestyksessä. Kun nuori alkaa miettiä aikuistuttuaan paluuta elämään alkuperäisessä sukupuolessaan, voi silti olla korkea kynnys myöntää tehneensä virheen nuorempana. Lisäksi transyhteisö pyrkii sitouttamaan yhteisössä mukana olleet ja estämään detransition eli paluun takaisin alkuperäiseen sukupuoleen. Kannattaa lukea kokemusasiantuntijoiden artikkeleita näistä asioista. Sukupuoli-ideologia tarjoaa nuorille vääränlaisia yleistäviä ratkaisuja nuoruuden ongelmiin ja aiheuttaa kohtalokkaita, koko loppuelämään vaikuttavia valintoja nuorten elämässä.
  • Murrosikäinen 15-vuotias on aivan liian nuori päättämään itsenäisesti asiasta, joka voi vahingoittaa tai hankaloittaa hänen koko loppuelämäänsä.
  • Vanhempien oikeuksia suojella lapsiaan loukataan eli vanhemmilta viedään mahdollisuus suojella omia lapsiaan tilanteessa, jossa lapsi haluaa toimia oman etunsa vastaisesti ja vaihtaa sukupuolensa. Aloite menee niin äärimmäisyyksiin, että vaatii lapselle määrättäväksi edunvalvojan omien vanhempien tilalle, jos vanhemmat haluavat suojella lastaan, eivätkä suostu lapsen haluamaan sukupuolen vaihdokseen. 
  • Vaadittu 5 vuoden aikaraja koskien tietojen säilytystä estäisi toiminnan laillisuuden valvonnan ja helpottaisi väärinkäytöksiä.
  • Sukupuolen juridinen muuttaminen ilman mitään lääketieteellistä syytä olisi perusteeton ja aiheuttaisi haittaa muille. Mies, joka väittäisi olevansa juridisesti nainen, voisi kenenkään estämättä mennä naisille varattuihin intiimeihin tiloihin kuten pukuhuoneet. Urheilussa tämä mies voittaisi helposti naiset kaikissa voimalajeissa, mikä ei olisi kovinkaan reilua naisia kohtaan. Armeijan kutsunnoissa varusmiespalvelukseen saisimme ihmetellä, kun osa nuorista miehistä onkin juuri rekisteröinyt itsensä naiseksi, arvaatte kyllä miksi. Naisten turvallisuus ja yksityisyys heikkenisi. Eikö ole erikoista, että nykyiset uusfeministit ovat jälleen aivan hiljaa, kun naisen oikeuksia ja perusturvallisuutta halutaan loukata mielivaltaisella translailla?
  •  

Läpimenomahdollisuudet

Mielipidemittauksen mukaan radikaalilla eli alaikäiset mukaan ottavalla  translailla ei ole enemmistökannatusta minkään puolueen äänestäjissä. Alla voimakasta vastustusta osoittavan mielipidemittauksen tulos eri puolueiden kannattajien keskuudessa, tarkempia tietoja on täällä.   Pylväät kuvaavat radikaalin translain vastustusta eri puolueiden kannattajien keskuudessa.

 

Tiedotusvälineet

Oletko nähnyt yhtäkään artikkelia tiedotusvälineissämme, jossa tuotaisiin esiin negatiivisia puolia tästä kansalaisaloitteesta? Tiedotusvälineet toistavat kritiikittä aloitteen tekijöiden virheellisen yksipuolisia väitteitä, eikä aloitteen haitallisuutta nuorille ole tuotu esiin.

 

Muokkaus 26.4.2021:  Lisätty kansalaisaloitteen sisältämä vanhempien oikeuksia loukkaava edunvalvojan määrääminen.