Selkeä enemmistö suomalaisista torjuu translain radikaalin uudistuksen

Hallitusohjelmaan on kirjattu translain uudistus. Tätä uudistusta on valmistellut sosiaali-ja terveysministeriön asettama työryhmä, jonka helmikuussa 2020 luovuttamassa raportissa on erilaisia malleja uudistuksen toteuttamiseksi.

Raportissa tuodaan esille mahdollisuus muuttaa sukupuoli vain oikeudellisesti ilman lääketieteellistä prosessia, kuten nykyisin sukupuolenvaihtoon tarvitaan.

Myös alaikäisille tulisi raportin mukaan olla mahdollista oikeudellisen sukupuolen muutos. Tämänkaltaisilla lakimuutoksilla ei ole kuitenkaan suomalaisten enemmistön tukea. Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa selvä enemmistö suomalaisista, 66%, katsoo että nykyinen, lääketieteelliset ja psykiatriset tutkimukset sukupuolenvaihtoon vaativa laki, tulee pitää voimassa. Naiset suhtautuivat hiukan kielteisemmin mahdolliseen muutokseen kuin miehet: 68% naisista vastustaa kun taas miehillä luku on 64%.

 

Kysymys: Nykyisin sukupuolenvaihto edellyttää lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia. Tulisiko lakia muuttaa siten että sukupuolenvaihto tulisi pelkästään oman ilmoituksen perusteella tapahtuvaksi ilman lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia?

 

Alaikäisten sukupuolenvaihtoon ja tähän liittyvään hormonihoitoihin ja leikkauksiin suhtaudutaan vielä kielteisemmin: 78% ei sallisi näitä alaikäisille. Tässä asiassa miehet suhtautuvat asiaan kriittisemmin: 81% miehistä on kielteisellä kannalla, kun taas naisista 76% on tällä samalla kannalla.

 

Kysymys: Entä tulisiko sukupuolenvaihto ja siihen liittyvät hormonihoidot ja leikkaukset sallia myös alaikäisille?

 

Vastaajien iällä tai asuinpaikalla ei ollut sanottavaa merkitystä mielipiteisiin tästä alaikäisiä koskevasta sukupuolenvaihdosta.

Vastaajien puoluekanta vaikutti selvästi tuloksiin: kaikkien puolueiden kannattajista selvä enemmistö ei halunnut sallia sukupuolenvaihdoksia alaikäisille.

Tämä enemmistö oli niukin vasemmistoliittoa äänestävissä, 58%, vihreän liiton äänestäjillä 63%, sosiaalidemokraatteja äänestävillä 74%, kokoomusta ja rkp:tä kummallakin 82%, keskustaa 91% ja perussuomalaisia kannattavilla 92%.

 

 

Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastatteluna tekemässä tutkimuksessa oli yhteensä 970 vastaajaa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 18-79-vuotias väestö (pl. Ahvenanmaa).

Puhelinhaastattelujen otos muodostettiin satunnaisotannalla Bisnoden Ihmiset palvelusta. Haastattelut tehtiin 7.-10.9.2020 välisenä aikana.