Häpeällistä!

Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin viime viikolla Aki Ruotsala. Satakunnan Kansa haastatteli häntä ja kysymykset painottuivat kristilliseen vakaumukseen.Haastattelun sijaan pitäisi käyttää sanaa ansa, sillä juuri siitä oli kyse. Ruotsalan vastauksia vääristeltiin ja ne haluttiin tulkita seksuaalivähemmistöjä syrjivänä kannanottoina. Jos Ruotsala olisi hindu tai muslimi, tuskinpa hänen käsityksiään seksuaalisuudesta olisi syynäämällä syynätty. Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtajaa ei suvaitsevaiston suunnalla sulatettu musiikkitapahtuman johtoon. Kohu nousi, koska sellainen nostettiin.

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/pori-jazzin-uuden-toimitusjohtajan-mukaan-homoseksuaalisuudesta-voi-eheytya-siina-missa-huumeistakin-voi-paasta-irti-en-mina-voi-sita-kyseenalaistaa-200993027/

Satakunnan Kansa on menetellyt väärin väittäessään, että Aki Ruotsala rinnasti huumeiden käytön homoseksuaalisuuteen. Ruotsala itse korosti, että hän puhui elämänmuutoksen mahdollisuudesta. Tällainen pahantahtoinen vääristely on yksi keskeinen syy siihen, että Ruotsala irtisanottiin toimitusjohtajan tehtävästään.

Perimmäinen syy irtisanomiseen oli Ruotsalan kristillinen vakaumus ja sen tähden kyseessä on syrjintä isolla S:llä. Ruotsala myös asetettiin mielipiteen ja vakaumuksen vuoksi eri asemaan.

”Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. «Syrjintä» on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.”https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Mitä siis Aki Ruotsala teki ”väärin”?

Hän on kristitty, eikä ole sitä salannut.

7 vuotta sitten Ruotsala tuki nuoren naisen oikeutta kertoa omaehtoisesta elämänmuutoksesta löydettyään kristillisen uskon. (Älä alistu-kampanja).

Ruotsala totesi 6.6.2018 Satakunnan Kansalle, että hän näkee homoseksuaalisuuden identiteetin sijaan seksuaalisena kiinnostuksena. Ketä edes kiinnostaa pitääkö Pori Jazzin toimitusjohtaja homoseksuaalisuutta enemmän kiinnostuksen kuin identiteetin asiana?

On aivan selvää, ettei tällaisten asioiden vuoksi pitäisi ketään irtisanoa. Ruotsalaa syytetään syrjinnästä, vaikka tosiasiassa juuri häntä syrjittiin!

Pori Jazzin hallitus niin kuin niin monet ennen heitä ovat säikähtäneet mielensäpahoittajien kovaa somehuutoa ja mahdollisimman ylimitoitetuilla toimilla pyrkineet rauhoittamaan heidät.

Suomi ei ole yhdenvertainen, siitä tapaus Aki Ruotsala on tuorein esimerkki. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei Aki ole tapaus vaan hän on Suomen kansalainen, jolta juuri vietiin työ, koska hän ei täytä seta-sertifikaattia.

Häpeällistä.

Kirjoittaja
Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja
Susanna Koivula