Isättömyyden ja teiniraskauksien välinen yhteys

Creative Commons lisenssi

Isän poissaololla tyttären elämästä on yhteys tyttären varhaiseen seksuaaliseen aktiivisuuteen. Isän poissaolo lisää tyttären riskiä aloittaa varhain seksuaalielämä ja tulla teini-ikäisenä raskaaksi.

Kansainvälisessä ”Lapsen kehitys”-tiedelehdessä (2003) julkaistussa tutkimuksessa tutkijat analysoivat kahta tyttöjen ryhmää: 520 tytön otosta Yhdysvalloista ja 242 tytön otosta Uudesta Seelannista läpi koko heidän lapsuutensa. Vuosien ajan tehtyjen vanhempien ja lasten haastattelujen kautta he havainnoivat perheisiin liittyviä demograafisia tunnuslukuja, vanhemmuustyylejä, lapsuuden käytösongelmia ja koulumenestystä.

Osassa aikaisempia tutkimuksia on väitetty, että isän poissaololla ei ole mitään syy-seuraus-vaikutusta (kausaliteetti) tyttären varhaiseen seksuaaliseen aktiivisuuteen ja teiniraskauksien riskiin vaan sen sijaan muut tekijät, kuten alhaisemmat kotitalouden tulot, mahdollinen avioero, kodissa puhkeavat konfliktit, heikompi lasten valvonta jne., jotka korreloivat isän poissaolon kanssa, edistävät tyttärien varhaista seksuaalista aktiivisuutta ja teiniraskauksia. Siksi tutkijat ottivat nämä tekijät huomioon (eli vakioivat ne) ja havaitsivat silti, että isän poissaolo itsessään näyttäisi altistavan tyttäret teiniraskauden riskille seuraavalla tavalla:

Tytöillä, joiden isä lähti ennen heidän syntymäänsä tai viiteen ikävuoteen mennessä, oli seitsemän tai kahdeksan kertaa suurempi riski tulla teiniäideiksi kuin tytöillä, jotka asuvat heidän isiensä kanssa. Taas isän lähteminen perheestä ikävuosien 6 ja 13 välillä viittasi kaksin- tai kolminkertaiseen teiniraskauden riskiin verrattuna tyttäriin, jotka asuvat isiensä kanssa.

Lisäksi kahdesta otoksesta yhdysvaltalaisessa isän varhainen poissaolo ennusti varhaista seksuaalielämän aloittamista ja raskaaksi tulemista teini-ikäisenä senkin jälkeen kuin kaikkien muiden tekijöiden vaikutus oli poistettu tutkimuksesta. (Se ei kuitenkaan tarkoita, että isätön tytär on määrätty tällaiseen kohtaloon vaan enemminkin osoittaa uudemman kerran isättömyyden kasvattamia riskejä).

Yksi tutkijoista, Bruce Ellis, joka on kokeellisen psykologian professori Canterburryn yliopistosta ChristChurchista Uudesta Seelannista, esittää, että tyttäret, joiden äidit deittailevat, saattavat päätyä aloittamaan seksuaalielämän varhemmin, koska äidit toimivat roolimalleina tyttärille, tai isän poissaolo vaikuttaa erityisen voimakkaasti tyttären herkkien ikävuosien 1-5 kehitykseen niin, että se näkyy tyttären seksuaalisessa kehittymisessä myöhemmin.

Kaiken kaikkiaan tutkimus viittaa siihen suuntaan, että isällä on tyttärelle valtava merkitys, sillä isän läsnäolo ja osallistuminen hänen elämäänsä jo syntymästä lähtien vähentää huomattavasti tyttären alttiutta aloittaa seksuaalielämä varhain ja tulla raskaaksi teini-ikäisenä. Tutkijat toteavatkin, että heidän tuloksensa saattavat tukea sosiaalipolitiikkaa, joka rohkaisee isiä muodostamaan perheitä ja pysymään niissä.

Lähteet:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2764264/

 

Kirjoittaja: Veikka Mattila, Aito avioliitto ry:n hallituksen sihteeri