Gender-ideologia, anti-gender, valtiovalta ja arkkipiispa

Englanninkielen auttava osaaminen aukaisee aika monta asiaa ja selittää myös joidenkin sanojen merkitystä ja alkuperää. Kun sodassa taivaalta pudotetaan tuhoisia pommeja, tekee ilmatorjunta, englanniksi ”anti-aircraft”, hyvää työtä suojellakseen kansalaisia. Tuo englannin kielen ”anti” -etuliite tarkoittaa uhan torjuntaa tai jonkin vastustamista.

On myös toisenlaista sodankäyntiä, henkinen sodankäynti, jossa ei pudoteta räjähtäviä esineitä, vaan ne päälle pudotettavat vahingolliset ”pommit” ovat viestejä, joilla ihmisten ajattelua yritetään muuttaa hyökkääjän tavoitteiden edistämiseksi. Näiden viestien ei tarvitse olla totta. Mitä enemmän normaalia ajattelua saadaan sekoitetuksi valheilla, puolitotuuksilla tai hämäyksillä, sitä paremmin tämä myös propagandaksi kutsuttu toiminta vaikuttaa.

Henkiseltä sodalta vaikeaa suojautua

Kukaan ei ole täysin suojassa henkiseltä sodalta. Tätä sotaa ei julisteta mitenkään, se alkaa salaa ja se tulee luoksesi huomaamattomasti. Tietoisuuteemme vain alkaa tipahdella yhä useammin, esimerkiksi ulkomailta tuotuja gender-ideologian väitteitä viestintäkanavien kautta, halusit tai et. Nämä ”gender-pommit” on suunniteltu tuhoamaan normaali käsitys ihmisestä: Se, että on miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia, äitiä ja isiä. Tavanomainen normatiivinen ajattelu kahdesta sukupuolesta leimataan vääräksi. Gender-pommit osuvat siten aivan yhteiskuntamme perustaan ja vahingoittavat sitä, etenkin nuoria. Ne pyrkivät tuhoamaan tieteellisen ajattelun, jossa ihmisen sukupuoli on pysyvä, synnynnäinen, lisääntymisbiologinen ominaisuus eli ihmiset ovat joko miehiä tai naisia. Ideologia hyökkää samalla kristillistä maailmankuvaa vastaan. Kristinopin sisällön määrittävä dokumentti Raamattu ilmaisee ihmisen sukupuolen binäärisyyden eli kaksijakoisuuden selkeästi: Ihmiset on luotu miehiksi ja naisiksi.

Gender-ideologia vastaa heikosti sitä todellisuutta, minkä itse havaitsemme. Heikosti toimivan teorian vuoksi gender-ideologian esittäjät eivät useinkaan ala väitellä siihen liittyvistä käytännön ongelmista, vaan leimaavat ja solvaavat sen vastustajat. Gender-ideologia kantaa siis samalla mukanaan sananvapautta estävää ”cancel-kulttuuria”.

Anti-gender haluaa suojella, kun gender-ideologia hyökkää

Kuten yllä mainitussa esimerkissä tavallisista lentopommeista ja siltä suojaavasta ilmatorjunnasta, eli ”anti-aircraft”, sama pätee henkiseen sodankäyntiin.

Anti-gender on luonnollinen reaktio ja uhan torjunta genderiä vastaan tässä henkisessä sodassa, aivan samalla tavalla kuin ”anti-aircraft” (eli suomeksi ilmatorjunta) on ilmasta putoavien pommien aiheuttaman uhan torjunta tavanomaisessa sodassa.

Anti-gender tarkoittaa siis sitoutumista tietoon ihmisen kahdesta lisääntymisbiologisesta sukupuolesta, sekä kaikkea toimintaa, jossa ei hyväksytä gender-ideologiaa, suhtaudutaan kriittisesti sen levittämiseen ja pyritään ehkäisemään sen aiheuttamia haittoja.

Anti-gender on sanana siten hyvää tarkoittava, mutta sitä on mustamaalattu viime vuosina joissakin yhteyksissä ja syykin on selvä.

Mikä motivoi mustamaalaamaan anti-genderiä?

On helppoa käsittää aseellisesta sodasta, että jos joku haluaa esteettä pudotella pommeja toisten päälle, hän ei tietenkään pidä ilmatorjunnasta, joka voi estää hänen hyökkäyksensä onnistumisen. Aivan sama on henkisessä sodankäynnissä: Kun joku haluaa pudottaa esteettä gender-pommeja ihmisten päälle, hän ei pidä mahdollisuudesta, että ideologinen hyökkäys estetään anti-genderin avulla. Vihamielinen gender-ideologialla pommittava aktivisti alkaa siksi leimata kaikin kielteisin ilmauksin anti-genderiä, jotta kukaan ei asettuisi puolustautumaan gender-hyökkäystä vastaan.

Samalla hän ilmaisee oman politisoituneen asemansa alkaessaan solvata eri tavoin ajattelevia nimityksin

taantumuksellinen, homofobinen, transfobinen, äärioikeistolainen, oikeistopopulisti, äärikonservatiivi, äärikristitty, ihmisoikeuksien vastustaja, naisten oikeuksien vastustaja, tasa-arvon vastustaja, viharyhmän edustaja, vihan lietsoja ja änkyrä”.

Vihamielisesti anti-genderiin suhtautuvien järjestöjen ja tapahtumien takaa löytyvät toistuvasti samat poliittiset aktivistit.

Mikä aate olikaan oikeasti naisten puolesta?

Gender-ideologia eli sukupuoli-ideologia on kotoisin Amerikan ja Kanadan yliopistoista. Sen levittämistä muualle tukevat varakkaat jättimäiset amerikkalaiset säätiöt ja järjestöt. Esimerkiksi Open Society Foundations käytti 1,4 miljardia USD = 1400 miljoonaa euroa vuonna 2020 yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen levittäen gender-ideologiaa ja kuvaillen julkisuudessa sen olevan ”tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja naisten oikeuksien” edistämistä.

Todellisuudessa gender-ideologia on kuitenkin naisten oikeuksien vastainen aate: Ei ole enää selvää, kuka on oikeasti nainen, jos pelkkä yksilön oma tuntemus tai tunne määrittää laillisen sukupuolen ja siitä seuraavat lailliset oikeudet, kuten gender-ideologiassa tavoitellaan. Eli sukupuoli olisi mielivaltainen tuntemukseen perustuva subjektiivinen käsite. Samaisesta syystä gender-ideologian liittäminen tasa-arvon edistämiseen on virheellinen käsitys. Sukupuolikäsityksen sekoittaminen ei edistä kenenkään tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta.

Sen sijaan anti-gender on naismyönteinen tapa ajatella, sillä siinä sitoudutaan lisääntymis-biologiseen sukupuoleen, jolloin ei mitätöidä naisen asemaa naisena.

Gender-ideologia hyökkää rahan kanssa

Amerikkalaisen Open Society Foundations-järjestön voimahahmo on syntyään unkarilainen amerikkalainen suursijoittaja George Soros, joka on järjestön oman ilmoituksen mukaan lahjoittanut yhteensä 32 miljardia USD vuosien 1984-2017 välisenä aikana:

In 2017, the Open Society Foundations announced that Soros had transferred $18 billion of his fortune towards funding the future work of the Foundations, bringing his total giving to the Foundations since 1984 to over $32 billion.

32 miljardia euroa (1USD=1EUR 8.11.2022) on todella massiivinen summa: Suomen valtion budjetti vuonna 2020 oli noin 56 miljardia. George Soros pystyy järjestönsä kautta lobbaamaan gender-ideologiaa hyvin voimakkaasti Euroopassa ja muualla maailmassa. Kaikkialla hänen järjestöään ei toivoteta tervetulleksi sen voimakkaan poliittisen vaikutustoiminnan vuoksi. On havaittavissa ja täysin ymmärrettävää, että eräät valtiot ovat alkaneet suojautua näin voimakasta ulkomaista manipulointia vastaan.

Poliittiset tukiryhmät ja valtiovallan hyödyntäminen

Voimakkaimmat gender-ideologian poliittiset tukijat ovat Suomessa olleet Vasemmistoliitossa ja Vihreissä, mutta pääosin feminismin välityksellä se on löytänyt ensisijaisesti naistukijoita myös oikeistopuolueissa ja se on rikkonut puolueiden yhtenäisyyttä. Siinä mielessä gender-ideologia on ollut poliittisesti hyödyksi vasemmistolle.

Poliittinen vasemmisto ja gender-ideologian tukijat ovat hyödyntäneet valtiovaltaa ja julkisia varoja ideologiansa ajamiseen tehden poliittisia hyökkäyksiä anti-genderiä vastaan. Esimerkkinä tuore 9.6.2022 julkaistu Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko, jossa esitetään kiistanalaisia väitteitä, mm:

s. 8:

”Naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä kansainvälistä ihmisoikeussopimusjärjestelmää on alettu haastaa. Niin kutsuttu anti-gender-liikehdintä kiistää ihmisoikeuksien universaaliuden ja pyrkii heikentämään jo saavutettua tasa-arvoa.”

s. 66:

”Sukupuolten tasa-arvon, naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustus on kasvanut ja uhkaa ihmisoikeuksien toteutumista. Rajoituspyrkimykset ovat kohdistuneet erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja-oikeuksiin. Tämä niin kutsuttu anti-gender-liikehdintä pyrkii heikentämään jo saavutettua tasa-arvoa ja kiistää ihmisoikeuksien universaaliuden.”

Gender-ideologian syötöstä tulee liiankin helppoa, jos kaikki sen vastustaminen saadaan julkisuudessa leimatuksi kielteisin ilmaisuin ja uutisissakin se kuvaillaan asiaksi, jota vastaan pitää taistella. Open Society Foundations on saanut omia lobbareitaan EU:n hallintorakenteisiin. Tämän ja useiden muiden syiden vuoksi EU:n tavoitteet voivat olla ristiriidassa kansallisten arvojen ja kansallisen edun kanssa.

Mitä Gender-ideologia saa aikaan?

Tapaus 1: Epäasiallista puhetta eduskunnassa

Eduskunnassa eräät Vasemmistoliiton ja Vihreiden kansanedustajat hyökkäsivät aborttikeskustelujen alkupuolella jo puhuneita kansanedustajia (Markus Lohi, Sari Tanus, Päivi Räsänen, Pekka Aittakumpu) vastaan solvaten sekä heitä, että kaikkia muita eri mieltä olevia kansanedustajia kummallisilla väitteillä. Paikalla olleet solvauksen kohteeksi joutuneet kansanedustajat loukkaantuivat vihamielisestä, leimaavasta kielenkäytöstä asiasta eri mieltä olevia kohtaan ja esittivät toivomuksen, että tuollaista kielenkäyttöä ei enää kuultaisi. Eduskunnan pöytäkirjasta voimme kuitenkin havaita, että pyyntöä asiallisesta kielenkäytöstä ei kunnioitettu sen jälkeenkään.

Tapaus 2: Arkkipiispa vai genderpiispa?

Moni oudoksuu nykyään arkkipiispa Tapio Luoman toimintaa ja kannanottoja. Ennen arkkipiispan virkaan valintaa hän oli vielä pelkän miehen ja naisen avioliiton kannattaja.

20.10.2022 Hän ilmoitti Uuden Suomen artikkelissa muuttaneensa mielensä ja kannattavansa samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa.

24.10.2022 eli vain 4 päivää myöhemmin hän oli Uuden Suomen artikkelissa tyytymätön ja huolestunut sen vuoksi, että Päivi Räsänen sai lakiasioita koskevaa apua oikeusjuttuunsa ulkomaalaiselta ADF-järjestöltä, jonka nimi suomeksi tarkoittaa vapautta puolustavaa liittoa. ADF on kansainvälinen sanan- ja uskonnonvapausjärjestö, joka on avustanut lakiasioissa monia uskonsa vuoksi vainottuja kristittyjä. Tapio Luoma kuitenkin unohtaa sen hyvän työn, jota ADF tekee vainottujen auttamiseksi ja kutsuu sitä ”äärikonservatiiviseksi lobbausjärjestöksi”. Oikeastaan Tapio Luoma leimaa itse itsensä sillä, että hän hyökkää omasta asemastaan Raamatulle uskollista kristittyä vastaan sen sijaan, että puolustaisi häntä. Lausunnoillaan hän lisäksi antaa sellaisen kuvan, että tavallinen Raamattua kunnioittava kristitty onkin nyt ”äärikristitty” ja ”äärimmäinen konservatiivi”. Tuollainen julkinen leimaaminen on todella moitittavaa ja sopimatonta piispalle. Taustatietona todettakoon, että arkkipiispalla on erityisavustajana dosentti Juha Meriläinen, jonka aiempi poliittisesti värittynyt kirjoitus Kanava-lehdessä osoittaa lähinnä kirjoittajan voimakasta kielteisyyttä konservatismia, oikeistolaisuutta ja herätysliikkeitä kohtaan. Sangen mielivaltaiset vihajärjestösyytökset ADF-järjestöä kohtaan näyttävät olevan myös hänelle tyypillistä, samoin kuin anti-genderin mustamaalaus.

Toinen asia, josta Tapio Luoma esitti olevansa kovin huolestunut on ”anti-gender”. Miksi Tapio Luoma on niin huolestunut ihmisten anti-gender -mielipiteistä? Syy on ilmeisen selvä: Julkaistujen tekstien perusteella syntyy kuva, että hän on myös itse alkanut lobata ulkomailta tuotua gender-ideologiaa. Tapio Luoman toteamus, että ”Suomi ei tarvitse lobbareita ulkomailta” osuukin yllättäen nyt häneen itseensä.

Tapaus 3: Seta-aktivistien tarinoita YLEn sivuilla

Setalaiset aktivistit julkaisivat 10.10.2021 YLEssä virheiden täyttämän artikkelin, johon lähetimme vastineen/oikaisun, kun Aito avioliitto oli myös mainittu siinä. YLE ei kuitenkaan julkaissut oikaisusta kuin kohdan, että ”Aito avioliitolla ei ole kattojärjestöä” eli että kyseessä on itsenäinen järjestö sekä lyhyen huomautuksen ”anti-genderin” merkityksestä ja jätti julkaisematta kaikki muut korjaukset — väittäen itse päätoimittajan ilmaisemana, että virhettä ei ole!

Jotenkin hupaisaa tuossa YLEn artikkelissa oli väite, että ”ei ole mitään gender-ideologiaa”. Kuitenkin kokoajan puhuttiin sen aiheuttamasta vastareaktiosta, anti-genderistä, ja kauhisteltiin sitä, jos joku ei hyväksy setalaista tulkintaa sukupuolen moninaisuudesta, vaan ajattelee lisääntymisbiologian mukaisesti, että ihmisellä esiintyy vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen.

Joku on saattanut aikaisemmin ihmetellä, miksi Raamatussa sanotaan jokaiselle niin itsestään selvä asia, että ihmiset on luotu miehiksi ja naisiksi. Emme ihmettele enää. Onhan sanottu, että tulee aika, jolloin ihmiset eivät kestä tervettä puhetta.

Mitä anti-gender ei ole

  • Se ei ole uhka, vaan ihmisten oma kieltäytymis- ja puolustusreaktio gender-ideologian tarjonnalle.
  • Sen perusajatus on olla hyväksymättä gender-ideologiaa ja myös suojautua sen haitoilta.
  • Se ei ole mikään itsenäinen liike, ei ole olemassa mitään organisaatiota anti-genderille.
  • Sillä ei ole omaa rahoitusta.
  • Se ei ole pahantahtoinen tai vihamielinen vastoin YLEn artikkelin luomaa virheellistä kuvaa, jonka käsityksiä on kritiikittä toistettu joissain muissa poliittisesti värittyneissä artikkeleissa.

Lisää luettavaa: