Aito avioliitto -kansalaisaloite jätettiin tänään eduskuntaan!

Kuva: Taija Rahkonen

Keskiviikkona 22.6.2016 eduskuntaan jätettiin kansalaisaloite, joka tähtää avioliittolain muutoksen kumoamiseen. Tänään on siten demokratian ja avioliiton päivä. Kansalaisaloitejärjestelmän tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja vasta-aloitteet kuuluvat yhtä lailla tämän tärkeän tavoitteen piiriin. Iso joukko suomalaisia eivät hyväksy aidon avioliiton leimaamista syrjinnäksi ja avioliittolain muutoksesta seuraavaa yhteiskuntakoetta, jonka riskit jäävät lasten kannettaviksi.

Ihmettelen sitä, että jotkut suvaitsevaiset eivät suvaitse avioliittoa ”as it is”: miehen ja naisen välisenä liittona. Tahdon -aloite saatettiin läpi ilmapiirissä, jossa ns. perinteinen avioliittokäsitys demonisoitiin ihmisoikeuksien vastaiseksi, takapajuisten ihmisten haihatteluksi. On hieno huomata, että useat ihmiset ovat rohkaistuneet tässä poliittisessa ilmapiirissä näyttämään värinsä: Ei ole mitään pahaa siinä, että pitää avioliittoa naisen ja miehen välisenä liittona! Euroopan ihmisoikeusistuinkin on todennut kristallinkirkkaasti, ettei avioliiton rajaaminen naisen ja miehen väliseksi ole ihmisoikeusrikkomus. Lue lisää asiasta jutusta Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin: Avioliiton säilyttäminen miehen ja naisen liittona ei ole syrjintää (10.6.2016) 

Avioliittolainsäädännön ei tule vieroksua sukupuolisuutta, vaan tunnustaa sen merkitys niin avioliitossa kuin perheessäkin, sillä kahta eri sukupuolta tarvitaan uuden elämän synnyttämiseksi, vaalimiseksi ja hoitamiseksi. Kaikkien lasten etu on se, että suomalainen yhteiskunta tunnustaa lasten oikeuden niin äitiin kuin isään –sillä heillä kaikilla sellaiset on ja isättömyys/äidittömyys vähentää lasten hyvinvointia monilla osa-alueilla. Niin arvokas, kaunis ja herkkä on lapsen ja vanhemman side ja tästä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuskin meitä muistuttaa!

Iloitsen tästä päivästä, jolloin Aito avioliitto -kansalaisaloitteeksikin tituulerattu aloite on jätetty eduskuntaan. Yli 106 000 allekirjoittajaa haluaa eduskunnan tarkastelevan avioliittolakipäätöstä uudelleen ja huomioimaan lasten edun. Demokratian hengessä tämäkin aloite tulee käsitellä asiallisesti ja tasapuolisesti muihin aloitteisiin nähden. Annetaan avioliitolle oikeus olla olemassa, sellaisena kuin se aidosti on: yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona.

Susanna Koivula
Hallituksen puheenjohtaja
Aito avioliitto ry