Opettajan oikeus kasvattaa: Arvona Aito avioliitto

Sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Se oikeuttaa avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta olevien kesken. Laki on vaikuttanut yli 200 muuhun lakiin ja säädökseen sekä on herättänyt voimakasta muutospainetta Suomen Ev.lut. kirkossa ja koulujen opetussuunnitelmissa.

Keväällä 2016 ilmestyi koulujen opetussuunnitelmien laadintaan opas ’Tasa-arvotyö on taitolaji.’  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin vedoten esitetään mm., että ’Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.’ (s.67) Ongelmana on, että opas ei kerro selkeästi, mitkä ovat ne enemmät sukupuolet.

Oppaan liitteessä on määritelmä sukupuolesta (s.66). ’Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.’  Tässä on sekoitettu biologinen sukupuoli kokemukseen tai tuntemukseen omasta sukupuolesta, mikä ei vastaa todellisuutta.   Oikean määritelmän kuuluisi olla: Sukupuolia on kaksi, mies ja nainen.  Lasten ja nuorten kasvua ei pidä vaarantaa väärällä opetuksella.  Oppaan määritelmä tarkoittaa sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua, mitkä ovat eri asia kuin sukupuoli.

Sivulla 66 määritellään sukupuolivähemmistöjä ja käytetään sanaa henkilö.  Todellisuudessa transhenkilö on mies tai nainen, jonka kokemus itsestään ei vastaa syntymässä tunnistettua sukupuolta.

Seta ry:n opas siitä, kuinka kouluissa voi puhua sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta julkaistiin Educa-tapahtumassa Helsingissä pe 27.1.2017. Sillä pyritään siihen, että ’sukupuolten moninaisuutta on käsiteltävä kaikissa oppiaineissa’. toteaa Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen. (HS)

Kun nykyinen lainsäädäntö ja kasvatustavoitteet päiväkodeissa ja kouluissa ovat murentamassa yhden miehen ja yhden naisen välistä avioliittokäsitystä, haluamme Aito avioliitto – yhdistyksen toiminnassa pyrkiä tukemaan opettajia ja vanhempia, joiden vakaumus perustuu biologiseen tosiasiaan kahdesta sukupuolesta sekä avioliitosta miehen ja naisen välisenä.

Seuraavat oikeudet kuuluvat jokaiselle opettajalle, jotka haluavat säilyttää avioliiton merkityksen aitona liittona yhden miehen ja yhden naisen välillä sekä opettaa sukupuolisuudesta biologisena totuutena:

  1. Oikeus tunnustaa työssään totuudenmukaista sukupuolikäsitystä ja antaa sen mukaista kasvatusta ilman syrjintää ja rangaistuksen pelkoa. Opettajaa ei voi vaatia opettamaan ideologisia käsityksiä sukupuolesta, vaan hänen oikeutensa on opettaa oikeaa tietoa, mikä pohjautuu objektiivisiin tosiasioihin.
  2. Edellytysten turvaaminen opettajille tukea vanhempia siinä, että vanhempien vakaumusta edellä mainituissa asioissa kunnioitetaan heidän lapsiensa saamassa opetuksessa ja kodin arvot otetaan huomioon päiväkodeissa ja kouluissa
  3. Tuetaan, puolustetaan ja turvataan opettajien ja muiden opetusalan henkilöiden omatunnon-, sanan-, ajatuksen- ja uskonnonvapaus.

Aito avioliitto ry haluaa olla tukemassa jokaista opettajaa, jotka hyväksyvät yllä olevat kolme pääkohtaa. Siksi pyydämme teitä ottamaan yhteyttä meihin yhteystietojen saamiseksi.

Tavoitteemme on myös koota yhteen samoin ajattelevat opettajat ja kasvattajat vahvistamaan kasvatuksellista vakaumusta avioliiton merkityksestä ja lapsen oikeudesta sekä isään että äitiin.

Toivomme, että kukaan opettaja ja kasvattaja, joille totuudenmukainen sukupuolikasvatus sekä miehen ja naisen välinen avioliitto ovat vakaumus ja perusarvo, ei luovuta sukupuolikasvatusta muille opettajille, vaan hoitaa opetuksen itse ja voi olla siten opettamassa lapsillemme ja nuorillemme totuutta sukupuolisuudesta ja avioliiton merkityksestä. Tässä Aito avioliitto ry. haluaa antaa tukensa ja apunsa.

Tuulikki Tepora, KM, luokanopettaja                                                Veikka Mattila, Aito avioliitto ry. sihteeri

ttepora@gmail.com                                                                               veikka.mattila@gmail.com