Ylen uutisointi avioliittolain muuttamisesta ei ole tasapuolista

Blogipoiminta: Timo Lehtonen, Uusi Suomi Puheenvuoro 29.5.2015 – 

Yleisradio Oy:n (Yle) aamu-tv esitti 19.3.2013 ohjelman ”Nimien kerääminen tasa-arvoista avioliittolakia varten alkoi”, eli jo saman päivän aamuna, kun kannatusilmoitusten keräys Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteeseen alkoi. Noin Yle edisti näyttävästi heti Tahdon2013-kampanjan alussa kyseisen kansalaisaloitteen markkinointia! Kyseessä oli avioliittolakia koskeva kansalaisaloite.

Kaksi kuukautta sitten julkaistu Aito avioliitto -kampanjan tukema kansalaisaloite avioliiton säilyttämiseksi laissa vain miehen ja naisen välisenä liittona sen sijaan ei ole saanut ollenkaan näkyvyyttä Ylen ohjelmatarjonnassa, vaikka siinäkin on kyse avioliittolakia koskevasta kansalaisaloitteesta. Kyse on siis aivan samaa aihetta koskevasta aloitteesta kuin Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteessa.

Aito avioliitto -kansalaisaloite on saanut jo lähes 23 000 kannatusilmoitusta, eli melkein 50 % siitä määrästä, joka tarvitaan aloitteen etenemiseksi eduskunnan käsiteltäväksi. Kannatusilmoitusten keräysaikaa on jäljellä vielä 4 kk.

Laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993) todetaan yhtiön tehtäviä koskien muun muassa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ottaa ohjelmistossa huomioon tasa-arvonäkökohdat.

Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa (11.01.2015) todetaan muun muassa seuraavaa: ”Edistämme moniarvoista yhteiskunnallista keskustelua ja vuorovaikutusta. Ohjelmiemme tulee monipuolisesti kuvastaa eri näkemyksiä. Asetamme tasapuolisuuden tavoitteeksi ohjelma- ja sisältötuotannossamme kokonaisuudessaan sekä myös yksittäisissä ohjelmissa, mutta jos se ei ole mahdollista yksittäisen ohjelman kohdalla, huolehdimme siitä, että tasapuolisuus tulee toteutetuksi samankaltaisissa ohjelmissa kohtuullisen ajan kuluessa.”

Laissa Yleisradio Oy:stä mainittu tasa-arvonäkökohta ja Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa mainittu tasapuolisuus ei ole toistaiseksi alkuunkaan toteutunut Ylen ohjelmatarjonnassa koskien Aito avioliitto -kansalaisaloitetta suhteessa Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteeseen.

Yle-vero määrätään vuosittain henkilöille (henkilön yleisradiovero) ja yhteisöille (yhteisön yleisradiovero) muun tuloverotuksen yhteydessä. Yle-vero on henkilökohtainen vero, jonka suuruus riippuu tulojen määrästä. Yle-vero on 0,68 % ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä tai tätä suuremmasta yrittäjän ja maatalousyrittäjän työtulon yhteismäärästä.

Mihin perustuen Yle ei kohtele uutisoinnissaan Aito avioliitto -kansalaisaloitetta tasapuolisesti Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteen kanssa, vaikka kyseessä on aivan samaa aihetta (avioliittolakia) koskeva kansalaisaloite?

Ohjelma ”Nimien kerääminen tasa-arvoista avioliittolakia varten alkoi” 19.3.2013 on katsottavissa Yle Areenasta http://areena.yle.fi/1-1867613 (tarkistettu 29.5.2015).
Ohjelman esittelytekstissä lukee:

”Tasa-arvoinen avioliittolaki ei päätynyt eduskunnan käsiteltäväksi. Asiaa aletaan ajaa nyt kansalaisaloitteella, ja nimien kerääminen sitä varten alkoi tänään. Mitä hyötyä nimien keräämisestä on, kun enemmistö kansanedustajista ei lakia kannata? Tasa-arvoisesta avioliittolaista keskustelivat Tahdon2013-kampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen ja Tarja Koivumäki Helsingin Gayteatterista.”

Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380

OTS eli Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet on johdettu kansallisista Journalistin ohjeista. Ne sitovat kaikkia, jotka tekevät työtä Ylessä tai Ylelle.
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

Aito avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Allekirjoita Aito avioliitto -kansalaisaloite www.aitoavioliitto.fi.

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com