Venäjän perustuslaki uudistui: Avioliitto on miehen ja naisen liitto, myös äitiys ja isyys suojattiin lailla

Venäjällä pidettiin perustuslain uudistamisesta äänestys, joka päättyi 1.7.2020. Kansalaisten tuki perustuslain nykyaikaistamiselle oli vahva, 78% kannatti sitä. Perustuslain muutosten sisältö oli aiemmin hyväksytty Venäjän lainsäädäntöelimissä eli ala- ja ylähuoneessa sekä tarkastettu perustuslakituomioistuimessa.

On ilahduttavaa, että uusi perustuslaki näkee erityisesti lasten ensisijaisen tärkeyden ja tavallisen perheen yhteiskunnan tärkeimmäksi yksiköksi, joka ansaitsee valtiovallan erityisen suojelun. Perustuslakiin on nyt kirjattu, että avioliitto on miehen ja naisen liitto. Lisäksi käsitteet äitiys ja isyys on suojattu perustuslaissa. Mitä ilmeisimmin perustuslain uudistukset tähtäävät perheen turvan ja yhteiskunnan vakauden vahvistamiseen ja saavutetun kehityksen jatkumiseen. Tuota voimme varmasti tervehtiä iloiten täällä Venäjän naapurissakin Suomessa. Duuman tiedotteessa sanotaan perhearvoihin liittyen näin englanniksi:

Children are declared the most important state policy priority in Russia. The state should create conditions that contribute to the comprehensive spiritual, moral, intellectual and physical development of children, fostering patriotism, civic engagement, and respect for elders. The state also takes care of orphans.
Besides, the protection of family issues, maternity, paternity, and the institution of marriage have been included in the text of the new law.

Lapset on julistettu valtion käytäntöjä ensisijaisesti määrääväksi asiaksi Venäjällä. Valtion tulee luoda olosuhteet, jotka myötävaikuttavat lasten kokonaisvaltaiseen henkiseen, moraaliseen, älylliseen ja fyysiseen kehitykseen, vahvistaen isänmaallisuutta, kansalaisosallistumista, ja kunnioitusta vanhempia kohtaan. Valtio myös huolehtii orvoista. Sen lisäksi perhearvojen suojaaminen, äitiys, isyys, ja avioliittoinstituutio, sisältyvät uuden lain tekstiin.”

Jumalan mainitseminen perustuslaissa on muualla maailmassa aika yleistä, mutta Venäjän tapauksessa se on uutta ja myös merkillepantavaa tässä historiallisessa kontekstissa. Minimipalkan säätäminen turvaa kaikista pienintuloisimpien asemaa ja eläkkeiden indeksikorotukset vastaavasti eläkeläisten toimeentuloa.  Lainsäädäntö- ja hallintoelinten asemaa täsmennettiin, Venäjän lainsäädäntö säädetään ensisijaiseksi suhteessa ulkomaiseen lainsäädäntöön, presidentin pitää olla asunut Venäjällä vähintään 25 vuotta ja hänellä ei saa olla ollut koskaan ulkomaan kansalaisuutta tai oleskelulupaa, perustuslakituomioistuimen jäsenten määrä pienenee (11, aiemmin 19).  Jotkut keskushallinnon virastot voivat sijaita vastaisuudessa muuallakin, kuin Moskovassa ja venäjä määritettiin ”valtion muodostavan alueen” (engl. nation-forming nation) kieleksi. Lisättyjä tai täsemennettyjä säädöksiä on aika monta tuossa paketissa.

Täältä löytyy englanniksi alahuoneen eli Duuman artikkeli perustuslain muutoksista:

http://duma.gov.ru/en/news/48039

Täällä on muita Duuman uutisia englanniksi:

http://duma.gov.ru/en

Eduskunnan sivuilta löytyy linkkejä lainsäädännöllisiin asioihin Venäjällä. Harmi vain, että kaikkea materiaalia ei näytä olevan englanniksi, vaan pelkästään venäjäksi:

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Venaja.aspx

Venäjä suojelee perheitä ja yhteiskuntaansa hyvin perustuslain uudistuksella. Mitenköhän lienee nämä asiat meillä Suomessa?

 

Kirjoittaja on Arto Jääskeläinen

Aito avioliitto ry:n hallituksen pj.

 

22.3.2022: Poistettu kommentit koskien presidentti Putinia ja uutistoimistoja.