Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma Eduskuntatalon portailla

Järjestimme lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2021 kello 17:00 yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistetun suunnitelman mukaisesti tapahtuman Helsingissä eduskuntatalon portailla ja niiden edessä, jonka teemana oli ”Kasvurauha lapsille ja nuorille, ei sukupuoli-ideologialle”. Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua myös lähettämällä kynttilätervehdyksen. Lämmin kiitos kaikille paikalla olleille ja tilaisuuteen kynttilätervehdyksen lähettäneille!

Yhdistyksen sihteeri avasi tilaisuuden ja toivotti tervetulleeksi. Hän myös julkisti vuoden 2021 kunniamaininnan lapsen oikeuksien puolustamisesta saaneet henkilöt, Saara Kinnusen ja Juha Ahvion, joille toimitettiin diplomit postin välityksellä. Sosiaalipsykologi Saara Kinnunen on tuonut ansiokkaasti esille kirjoissaan äidin ja isän tärkeyttä. Dosentti Juha Ahvio on pitkän ajan kuluessa rohkeasti ja johdonmukaisesti puolustanut lapsen oikeutta äitiin ja isään, sekä kaukonäköisesti varoittanut hankkeista ja kehityskuluista, jotka uhkaavat lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Arto Jääskeläinen piti juhlapuheen, joka käsitteli ongelmia ja vaaroja, jotka ovat läsnä lasten ja nuorten elämässä. Ongelmat liittyvät monin tavoin kasvuympäristöön: nuoret kokevat isoiksi ongelmiksi kouluissa kiusaamisen, turvattomuuden ja yleisen rauhattomuuden. He eivät koe saavansa oikeudenmukaisuutta ja turvaa kouluissa. Ei ole oikeudenmukaista, että kiusaaja saa jäädä kouluun, mutta kiusattu joutuu vaihtamaan koulua. Aikuiset näkevät myös muita ongelmia nuorten elämässä. Pahimpina on kaikkinainen negatiivinen vaikuttaminen sekä kouluissa että netin välityksellä.

Aikamme aatteista eräs haitallisimpia on gender-ideologia eli sukupuoli-ideologia, joka tutkitusti aiheuttaa ikäviä terveyshaittoja nuorille. Oppikirjoihinkin on tuotu nuorten kannalta hyvin haitallinen väite, että sukupuoli olisi ”korjattavissa”, joka antaa asiasta täysin väärän idean. Monet nuoret, etenkin tytöt, ovat alkaneet haluta muuttua pojiksi ja aiheuttaneet valtavan ruuhkan terveydenhoidon erikoistutkimuksiin. Liian vähäiselle huomiolle on jäänyt tieteellinen totuus, että sukupuoli on ihmisen pysyvä, synnynnäinen ja biologinen ominaisuus, jota ei ole mahdollista muuttaa millään lääketieteellisellä keinolla muuten kuin ulkoisesti (kosmeettisesti). Ihmisen sukupuoli on aivojen lisäksi koodattu ihmiseen lukemattomiin paikkoihin.

Gender-ideologian kehittäjistä mainittiin keskeisimpänä 1990-luvulla amerikkalainen Judith Butler, jonka ydinajatus oli sukupuolen häivyttäminen ja normatiivisten asioiden hävittäminen yhteiskunnasta. Hän vaikuttaa edelleen Kalifornian yliopistossa. Christopher Dummit puolestaan aikoinaan kamppaili voimakkaasti väitteen ”sukupuoli on sosiaalinen konstruktio” puolesta, mutta myönsi myöhemmin, että väitteellä ei ole mitään tieteellistä pohjaa, vaan se oli tekaistu.

Arto Jääskeläinen toi myös esiin sen, että gender-ideologiasta vaietaan isoissa tiedotusvälineissämme. Yle on jopa väittänyt sitä ”keksityksi” kiistanalaisessa artikkelissaan, joka koskee anti-gender-liikettä. Artikkelissa unohdetaan suorastaan järjen vastaisesti, mitä aatetta vastaan anti-gender-liike olisi, jos gender-ideologiaa ei olisi olemassa. Tuo englannista lainattu sana ”anti” tarkoittaa nimittäin joko jonkun vastustamista tai haitan torjumista eli on sangen selvää, että anti-gender tarkoittaa nimenomaan sukupuoli-ideologian torjumista. Juhlapuheen toisinto ja muuta mielenkiintoista on kuunneltavissa ohjelmassamme Radio Patmoksen kanavilta ja netin kautta to 2.12.2021 kello 13:00, pe 3.12.2021 kello 20:30 ja Patmoksen arkistosta sen jälkeen.

Yhdistyksen koulutyöryhmän ja hallituksen jäsen KM Tuulikki Tepora kertoi lisää sukupuoli-ideologian haitoista nuorille koulumaailmassa ja nosti esiin joitakin YK:n julistuksen kohtia lapsen oikeuksista. Kuulimme lopuksi joitakin asiaamme tukevia spontaaneja puheenvuoroja yleisön edustajilta.