Kalliiksi kävisi veronmaksajille: Muutetaanko HETU sukupuolineutraaliksi?

Aluksi, ei ole mitään tosielämän syytä tai akuuttia käytännön tarvetta, joka vaatisi henkilötunnusten muuttamista miltään osin. Henkilötunnusten muuttamisesta sukupuolineutraaleiksi on kuitenkin tehty sitä puoltava valtioneuvoston selvitys. Sen pääperusteluna esitetty sukupuolen tai iän salaaminen olisi kuitenkin käytännön elämää hankaloittava asia vaatien uutta byrokratiaa, jolla ei lopulta saavutettaisi mitään käytännön etua. Sen lisäksi se olisi erittäin kallis muutos.

Henkilötunnuksen yleisenä tavoitteena on tunnistaa henkilö luotettavasti. Sukupuolen ja iän salaaminen ei palvelisi tuota tarkoitusta, vaan se poistaisi nykyisen mahdollisuuden havaita osa henkilöpapereiden väärinkäytöksistä välittömästi henkilötunnuksen perusteella.

Valtioneuvoston HETU-uudistuksen loppuraporttissa jo selvityksen lähtökohdat ovat värittyneet. Selvityksen tavoitteeksi näyttää asetetun ideologisesti, eikä käytännön tarpeesta johtuen, että ”HETU pitää muuttaa sukupuolineutraaliksi ja ikäneutraaliksi” ja siihen sitten selvityksessä ”päädytään”. Alusta alkaen sivuilla 9 ja 10 on eksytty varsinaisesta asiasta monellakin tavoin. Nykyisin käytössä olevan henkilötunnuksen ”vioiksi” luetellaan monia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä itse henkilötunnuksen rakenteen kanssa. Voidaankin kysyä esimerkinomaisesti, onko se auton vika, jos autoa käytetään liikenteessä väärin ja pitäisikö autot kieltää sen perusteella? Samanlaista epäloogista päättelyä esitetään henkilötunnuksesta sen ”vikoina” toistuvasti. Joitakin lainauksia:

Sivulla 10: ”Henkilötunnuksettomalla henkilöllä ei ole tänä päivänä mahdollisuutta saada tunnistusvälinettä eli pankkitunnisteita, mobiilivarmennetta …”

Mitähän ihmettä tuossa pitäisi muuttaa ja miksi? Asiahan on juuri kuten sen pitääkin olla, eihän tuntemattomalle voi antaa tunnistetta perusteettomasti. Eikä tuo liity mitenkään henkilötunnuksen rakenteeseen.

Raportin alkuperäinen lähtökohta on outo: Halutaan piilottaa tai salata kyseisen henkilön yhteys itse henkilötunnukseen. Väärinkäyttäjiä tuo helpottaisi ainakin yhdellä tavalla. Nykyisellään henkilötunnuksessa on olemassa välitöntä kontrollia itse henkilötunnuksesta henkilöön päin. Jos joku keskenkasvuinen yrittää käyttää vääriä papereita, jonka henkilötunnuksen mukaan hänen pitäisikin olla 30 vuotias mies, niin tuosta kärähtää melkoisen helposti. Jos sen sijaan ikä ja sukupuoli salataan, ei henkilötunnuksesta ilmene mitään välitöntä hälytysmerkkiä antavaa, joka paljastaisi väärinkäytöksen.

”Henkilön yksilöinnin prosessin tulisi olla riittävän yksiselitteinen ja ainutkertainen,…”

No tottakai yksilöinti pitäisi tehdä hyvin ja varmaan tehdäänkin jo nykyään mahdollisuuksien mukaan, mutta tuo ei aiheuta mitenkään muutostarvetta nykyisessä henkilötunnuksessa, pikemminkin päinvastoin.

Henkilötunnusten määräkään ei lopu ikänä Suomessa, vaikka sitä aluksi kyseenalaistetaan raportissa. Ei kaikkia vajaasti tunnistettuja ulkomaalaisperäisiä henkilöitä tarvitse merkitä syntyneeksi 1.1. tai 31.12., kuukausia ja päiviä riittää vuodessa muitakin. Yllättäin raportti myöntääkin tämän lopulta sivulla 27. Eli tuonkaan takia ei tarvitse henkilötunnuksen rakennetta muuttaa.

”Käytännössä identiteettiin liittyviin tietoihin on toteutettava menetelmä tietojen luotettavuustason esittämiseksi.”

Tuohan puhuu vain nykyisen henkilötunnuksen säilyttämisen puolesta, sillä nykyisestä tunnuksesta voidaan todeta joitakin luotettavuutta parantavia asioita kuten ikä ja sukupuoli. Jos tuo viittaa tietokantaan, niin silloin sillä ei ole mitään tekemistä tunnuksen rakenteen kanssa.

”Henkilön yksilöintiin liittyvien käytänteiden uudistaminen on välttämätöntä, jotta henkilöiden yksilöinti hallitaan tulevaisuudessa.”

Ehkä tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti tuntemattomiin ulkomaalaisiin liittyen uusia biologiaan perustuvia menetelmiä, biotunnisteina voisi olla esimerkiksi sormenjäljet ja/tai DNA, mutta tämäkään ei edellytä mitään muutosta henkilötunnukseen.

Sitten ydinväittämä ilman pitäviä perusteita:

”Tulevaisuudessa tulisikin päästä tilanteeseen, jossa henkilön yksilöivä tunniste on vain tunniste, josta ei voi päätellä henkilötietoja.”

Eli henkilötunnus, josta ei voi ilman jotain erillistä teknillistä järjestelmää päätellä mitään, kuuluuko se edes kyseiselle henkilölle! Kuulostaa väärinkäyttäjän unelmalta henkilötunnukseksi. Henkilötunnuksen suora käytettävyys henkilödokumenteissa esimerkiksi iän todistamiseen vesittyy täysin, jos syntymäaikaa ei pysty toteamaan siitä. Raportti ei esitä käytännön ratkaisua, mitä tapahtuisi, kun ajokorttisi, henkilöllisyystodistuksesi, tms. ei näyttäisi enää edes syntymäaikaasi ja mitään sanomattoman uuden tunnuksesi oheistietojen varmistusmenetelmä ei toimi. Väkisin tulee mieleen eräs vanha Juha Vainion aikoinaan hupaisalta kuulostanut laulu, jossa sanottiin, että ”jos on mikroprosessori pimeä, niin ei oo mulla numeroa, nimeä, kukaan ei oo kukaan”. Tuo laulu on hilpeä muistutus lainsäätäjillekin, miten kriisiaikana voisi käydä henkilötunnuksille, jotka eivät sellaisenaan merkitse mitään, vaan ovat satunnaisesti arvottuja koodisarjoja.

Sivulla 29 tunnusten varkauksista:Rikoksen kohteeksi joutuneiden henkilöiden henkilötunnusten käyttöä ei ole toistaiseksi onnistuttu estämään…”

Tunnusvarkaan on yhtä helppoa tai vaikeaa varastaa tuo uusi henkilötunnus kuin vanhakin. Tunnuksen rakenne ei anna mitään suojaa sille, kenen hallussa se on. Kaksoistunnistus antaa suojaa tuollaista vastaan, mutta se ei jälleen vaadi mitään erityistä henkilötunnukselta.

Kun ideologisista lähtökohdista lähtien ollaan liikkeellä tekemässä ”uudistusta”, voi kukin arvata lopputuloksen käytännön toimivuuden tai paremminkin hankaluuden. Muutos aiheuttaisi järjettömän rahallisen laskun, jonka puolestaan veronmaksajat maksaisivat. Iän ja sukupuolen tunnistaminen vaatisi rinnalle erillisen teknisen järjestelmän, jonka lisäksi vielä vaadittaisiin auktorisointijärjestelmä, jolla myönnetään näiden tietojen katseluoikeus. Oikeuksia myönnettäisiin kuitenkin erittäin suuri määrä, oltaisiin hieman kuin alkuruudussa iän ja sukupuolen näkemisen suhteen, sillä iän tarkastaminen on kuitenkin välttämätöntä todella monissa paikoissa. Tuo olisi hankala, monimutkainen, kallis ja hyödytön lisäbyrokratia. Ja uskomattoman turha, kun nykyinen henkilötunnus tekee tuon asian nykyisellään ilmaiseksi.

Aikataulusta

Raportin liitteestä 9 selviää ehdotettu, aika hätäiseltä vaikuttava aikataulu muutoksille. Ehdotuksen mukaan tehtäisiin kaksi muutosta eri aikaan ja henkilötunnuksen kenttien merkitys muuttuisi kaksi kertaa. Jo vuonna 2023 käytettäisiin väliaikaisesti muunnettua tunnusta, jossa syntymäajan jälkeen tuleva tarkennusosa muutettaisiin arvotuksi niin, että se tulee satunnaisesti riippumatta sukupuolesta ja sitä ei voisi siten enää hyödyntää sukupuolen tarkistamiseen. Vuonna 2027 muutettaisiin jälleen tunnuksen rakennetta niin, että syntymäajankin tilalle tulisi arvottu luku. Aiemmin käytössä olleita tunnuksia ei vaihdettaisi, vaan ne säilyisivät sellaisenaan. Kaikkien järjestelmien pitäisi siis vuonna 2027 pystyä käsittelemään merkitykseltään kolmenlaisia henkilötunnuksia. Tunnuksen pituus olisi sama kuin nytkin.

Paljon kysymyksiä jää ilmaan

Raportti jättää melko paljon ongelmakysymyksiä edes yrittämättä ratkaista niitä. Monissa valtion, kuntien ja yritysten paikoissa on käytössä vanhempia, mutta nykyisellään hyvin toimivia järjestelmiä, joiden koodaaminen kaksi kertaa (muutokset 2023 ja 2027) toimimaan muuttuvalla henkilötunnuksen merkityksellä olisi ylivoimainen tai todella kallis hanke. Vuodesta 2027 eteenpäin ei ikää voisi enää tarkastaa suoraan ajokortista tai henkilökortista, kun henkilötunnus ei sitä kerro. Raportti ei kerro (en ainakaan havainnut), että iän tarkastaminen vaatisi uuden oheisjärjestelmän ja valtuutusjärjestelmän.

Passi jäisi (ehkä) ainoaksi henkilödokumentiksi, josta pitää edelleen löytyä suoraan kaikki tiedot, niin syntymäaika kuin sukupuolikin. Syynä on se, että passi on kansainvälinen dokumentti, jota Suomi ei voi yksipuoliseti muuttaa sukupuolten hävittämiseen liittyvillä liberaaleilla älynväläyksillään.

Tarve varmistaa ikä ja sukupuoli ei häivy minnekään. Sitä tarvitaan yhtä paljon, kuin ennenkin. Nykyisellään se on yksinkertaista ja helppoa, HETUn muutos sukupuolineutraaliksi tekisi siitä kallista ja monimutkaista.

Kalliista, turhasta muutoksesta kannattaa luopua. Voit ilmaista sen täällä:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6455

10.6.2020 Täydennetty liitteen 9 aikataululla ja avoimilla kysymyksillä.

Kirjoittaja on Arto Jääskeläinen

Aito avioliitto ry:n hallituksen pj.