EU- kansalaisaloite avioliiton ja perheen puolesta

Suomessa ja Euroopassa käydään parhaillaan kamppailua avioliitosta ja harvat ymmärtävät kuinka suuresta asiasta kamppaillaan: Ei ole kyse taistelusta perinteiden ja uudenaikaisuuden välillä, vaan on kyse perheestä. Samanaikaisesti on tapahtunut ilahduttavaa ja laaja-alaista havahtumista tämän todellisuuden edessä ja siitä yksi esimerkki on tuore EU- kansalaisaloite: Äiti, isä ja lapset

Eurooppalainen kansalaisaloite tähtää siihen, että EU-tasolla avioliiton ja perheen määritelmä on selkeä ja johdonmukainen.

”Kaikesta huolimatta EU teksteissä on jonkin aikaa entistä enemmän ja säännöllisemmin mainittu perhe. Joskus näissä teksteissä mennään niinkin pitkälle, että niissä määritellään perhe – vaikka sellaiset määritelmät olisivat toisistaan poikkeaviakin. Lisäksi Euroopan parlamentti on viime vuosina julkaissut monia perheitä ja perhesuhteita koskevia raportteja. Tämä on luonut lisääntyvästi ongelmia, koska avioliiton ja perheen määritelmä voi suuresti vaihdella yhdestä Euroopan maasta toiseen. Koska viime kädessä ei enää ole täysin selvää mitä käsitteellä tarkoitetaan, eurooppalaisista tekstejä on kohta mahdotonta tulkita ja soveltaa.”  http://www.mumdadandkids.eu/fi/aloitteemme

Ei silti riitä, että määritelmät ovat yksiselitteisiä, vaan niiden tulee pohjautua tosiasioihin:

”Määritelmien tulee myös heijastaa todellisuutta avioliitosta ja perheestä: ”Näiden määritelmien on luonnollisesti välttämätöntä palvella Euroopan yhtenäisyyttä ja niiden tulee siksi jäsenvaltioissa perustua sellaiseen yhteiseen nimittäjään, mikä heijastaa ihmiskunnan universaalia todellisuutta: avioliittoa miehen ja naisen välisenä, sekä isän, äidin ja lapsen välisenä siteenä. ÄITI, ISÄ & LAPSET kutsuu sen vuoksi sinua osallistumaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen (European Citizens’ Initiative, ECI), jonka tarkoituksena on huomoida 28 jäsenvaltion kansalaisten tahto.” http://www.mumdadandkids.eu/fi/aloitteemme

Mitä vaaditaan, että Euroopan komissio ottaa kansalaisaloitteen käsittelyynsä?

”Jotta Euroopan Komissio huomioisi kansalaisaloitteen ja ryhtyisi toimiin sen ottamiseksi käsittelyyn, vaaditaan eurooppalaisen kansalaisaloitelain mukaan vähintään miljoona kerättyä kannatusilmoitusta. Tämä kannatusmäärä tulee kerätä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, mikä vastaa noin neljännestä unionin 28. jäsenvaltiosta. Kustakin maasta vaaditaan erikseen määritelty väestömäärään perustuva kannatusmäärä, joka on Suomen osalta vajaa 10,000 kpl. Keräysaikaa on 12 kk ja aloitteen kannatusilmoituksen viimeinen allekirjoituspäivä on 3.4.2017.” https://aitoavioliitto.fi/uutiset/nimienkeruu-euroopan-laajuiseen-kansalaisaloitteeseen-avioliiton-ja-perheen-puolesta-alkoi/

Voit allekirjoittaa Äiti, isä ja lapset- aloitteen täältä: https://signatures.mumdadandkids.eu/
Minä jo allekirjoitin. Herätetään EU- päättäjät toimimaan avioliiton ja perheen puolesta tämän aloitteen kautta.

Susanna Koivula