Tiedote Äiti, Isä ja Lapset-kansalaisaloitteesta

Avioliittoa ja perhettä suojelemaan tähdännyt eurooppalainen kansalaisaloite Äiti, Isä ja Lapset (Mum, Dad & Kids) uutisoi verkkosivullaan ylittäneensä tarvittavan 1.000.000 kannattajamäärän:

http://www.mumdadandkids.eu/fi

Pop-up- ikkunan antama tieto pitää paikkansa, mutta Euroopan Komissio ei suostu asiaa tunnustamaan.

Euroopan Komissio on 13. pnä syyskuuta 2017 myöntänyt, että eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen sovellettavat, vuodesta 2012 voimassa olleet säännöt ovat jähmeän byrokraattisia. Tässä kohtaa Komissio teki u -käännöksen. Äiti, Isä ja Lapset -kansalaisaloitekeräyksen ollessa käynnissä, aloitteen kansalaistoimikunta kärjessään Edit Frivaldsky, oli useasti yhteydessä Euroopan Komission puheenjohtaja Frans Timmermaniin kansalaisaloitelainsäädännön tarkistamiseksi. Toimikunnan vetoomukset kaikuivat tuolloin kuuroille korville, mikä koitui Äiti, Isä ja Lapset -aloitteen raukeamiseen ja esti aloitteen käsittelyn Euroopan Parlamentissa.

Äiti, Isä ja Lapset oli eurooppalainen kansalaisaloite, joka ehdotti avioliiton ja perheen juridista määritelmää yhtenäistettäväksi Euroopan Unionin alueella. Aloite ehdotti avioliiton määritelmäksi yhden naisen ja yhden miehen välistä liittoa ja perheen se määritteli perustuvan avioliitolle. Kansalaisaloitteen allekirjoitti Suomessa noin 10 000 henkilöä.

Vetoomuksessaan kansalaistoimikunta pyysi Euroopan Komissiota tunnustamaan, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen kannatuksien keruu oli alkanut siitä päivästä lukien, jona kansalaisaloitekampanjan verkkosivu saatiin toimimaan. Jälkimmäinen tapahtui huhtikuussa 2016. Komissio halusi tulkita tilanteen eri tavalla ja piti kiinni tulkinnasta, että kansalaisaloitekampanja olisi auennut jo aloitteen rekisteröintipäivänä, siis edeltävänä joulukuuna. Merkillepantavaa on, että kaikkien vähintään miljoona kannatusta keränneiden eurooppalaisten kansalaisaloitteiden kohdalla on kannatuksien keruuaikaa sovellettu Äiti, Isä ja Lapset -kansalaistoimikunnan esittämällä tavalla. Kansalaisaloitteiden lyhyt historia osoittaa, että tulkinta, jonka mukaan kansalaisaloitekampanja katsottaisiin käynnistetyksi kansalaistoimikunnan erikseen julistamana päivänä, on tarkoituksenmukainen.

Tämän on siis tunnustanut nyt myös Euroopan Komissio. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen viisivuotisen historian aikana työkalua on arvioitu useita kertoja. Tämä on johtanut komission syyskuiseen lakiehdotukseen, jossa komissio myöntäisi kansalaisille kolmen kuukauden liukuma-ajan, jonka puitteissa kansalaisaloitekampanjan voisi julistaa alkaneeksi – riippumatta siitä, että komissio olisi aloitteen jo rekisteröinyt:

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-482_en

Euroopan oikeusasiahenkilö Emily O’Reilly puuttui kesällä 2017 omalta osaltaan Äiti, Isä ja Lapset -aloitteen ympärillä käytävään kädenvääntöön. O’Reilly päätyi puolustamaan Äiti, Isä ja Lapset -aloitteen kansalaistoimikuntaa ja laati Jean-Claude Junckerille suunnatun kirjeen, jossa oikeusasiahenkilö sanoi mm näin:

Erityisesti oikeusasiahenkilö katsoo, että kannatuksienkeruun tulisi alkaa silloin kun järjestäjät ovat siihen valmiita: joko eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröintipäivänä, tai järjestäjien itse valitsemana päivänä (tietyn ajallisen liukuman puitteissa) eikä Euroopan Komission mielivaltaisesti valitsemana päivämääränä.

”Notably, the Ombudsman considers that the signature gathering should start when organisers are ready for it: either on the date when the OCS is certified or at a date chosen by the organisers themselves (within a given timeframe), and not on a date arbitrarily chosen by the European Commission”.

Euroopan Komissio piti jääräpäisesti kiinni tulkinnasta, jonka johdosta eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen tarjottu kannatuksienkeruuaika on teoreettiset 12 kuukautta. Todellisuudessa paljon on tehtävä, että tosiasiallinen aika olisi 12 kuukautta aloitteen rekisteröinnistä. Pelkästään kansalaisaloitteiden online- keruujärjestelmän pystyttäminen sekä tietoturvakysymykset vievät useita viikkoja aikaa.

Nyt on selvää, että Euroopan Komission kannanotto, joka johti Äiti, Isä ja Lapset -aloitteen raukeamiseen, ei ollut sattuma. Komissio painosti tehokkaasti kansallisia viranomaisia pyytämällä heitä olemaan rekisteröimättä kansalaisaloitteen hyväksi kerättyjä kannatusilmoituksia, jotka oli päivätty joulukuun 10. päivän jälkeen.  Tämä siis huolimatta siitä, että Komissio itse on päätynyt viime kuussa laatimassaan lakiehdotuksessa lopputulemaan, että kansalaisaloitejärjestelmää tulisi keventää ja jouhevoittaa – ja kansalaistoimikunta sekä Euroopan oikeusasiahenkilö olivat ilmaisseet saman.

Euroopan Komission julkaistua tiedon verkkosivullaan, jonka mukaan Äiti, Isä ja Lapset olisi rauennut kannatuksien puutteeseen, aloitteen taustavoimat laativat valituksen saatekirjeineen (ks. allaoleva kirje) Euroopan Komission oikeusasiahenkilön lakimiehelle,  Philipp-Maximilian Chaimowiczille 20. pnä syyskuuta:

”RE: Addendum to Complaint Nr. 201701086

Dear Mr. CHAIMOWICZ,

Further to our complaint Nr. 201701086 of 12 June 2017, we are drawing your attention to the Commission’s recent working staff document [COM(2017) 482 final] in which it is recognized in section 4.2.4. that because of the very obstacles detailed in our complaint to you, and uncertainty relating to the outcome of the registration phase and the resultant delay caused by setting up an online collection system, that ECI’s do not, in fact, receive 12 months in which to complete signature collection. The Commission itself then proposes that the current Regulation be read to include an additional three-month period in order to facilitate administrative requirements necessary to actually begin online signature collection; a measure which, again, was noted in our complaint to you.

It is all the more astonishing that the Commission, whilst being well aware of these problems, obstinately refused to acknowledge and address them in the case of Mum Dad & Kids. Only now that the Mum Dad & Kids initiative, against which certain prominent members of the Commission have exhibited an outspokenly negative and hostile attitude, is over, the Commission is suddenly discovering that there is a problem.

It is thus apparent that the Commission’s actions in the context of Mum Dad & Kids was not at all motivated by the ostensibly forthcoming and citizen-friendly posture that characterizes the staff working paper, but by an ideologically-driven political will to prevent our initiative’s success.

We attach the Commission’s working staff document for your reference.

Respectfully submitted,

Edit FRIVALDSZKY

President and Offical Representative

Roger KISKA Vice-President and Deputy Representative”

Ote saatekirjeestä:

”On siten selvää, että Komission toiminta liittyen Äiti, Isä ja Lapset -aloitteeseen ei ollenkaan kummunnut näennäisen kansalaisystävällisesti esiintyvästä paperiluonnoksesta, vaan kyse oli ideologisesti motivoituneesta politiikasta, jonka päämääränä oli aloitteemme menestymisen estäminen”.

Äiti, Isä ja Lapset –aloitteen kohtaloksi koitui lopulta itse aloitteeseen vihamielisesti suhtautuva asianajaja Chaimowicz. Tämä ei suostunut ratkaisemaan käsilläolevaa kiistaa Äiti, Isä ja Lapset -aloitteen hyväksi. Oikeusasiahenkilö O’Reilly taipui lopulta 4. pnä lokakuuta 2017 allekirjoittamaan lausunnon, joka päätti Äiti, Isä ja Lapset -aloitteen käsittelyn.

Entä kuinka tästä edetään?

Aito avioliitto ry jatkaa verkostoitumistaan eurooppalaisten avioliittoa ja perhettä puolustavien tahojen kanssa. Emme luovuta taistelua, vaan jatkamme vaikuttamistyötä osana laajaa, kansainvälistä ja kasvavaa rintamaa. Tiedostamme, että tästä synkältä vaikuttavasta ajanjaksosta huolimatta emme ole yksin, vaan meitä on paljon. Jokainen meistä voi vaikuttaa aktiivisesti liittymällä yhdistyksen kannattajajäseneksi.

 

Ystävällisin syysterveisin,

 

Sarah Rizzo

vpj., tiedottaja

Aito avioliitto ry