Kansalaisaloite

Aito avioliitto ry on tukenut taloudellisesti kansalaisaloitteen nimien keräystä kustantamalla printtimateriaalia, järjestämällä erilaisia tapahtumia, nimienkeruun vauhdittamiseksi ja mainostamalla kansalaisaloitetta. 

Aito avioliitto ry on tukenut kansalaisaloitetta (KAA 2/2016) erilaisena tavarana, palveluina tai muulla vastaavalla rahamääräisesti arvioidulla tavalla yhteensä noin 13 532 eurolla.

Kuukausikohtainen erittely löytyy tästä linkistä.

Mainittu summa kattaa ajan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvalta jaksolta 29.1.2015 – 22.9.2016. Tiedot tuesta tulee olla nähtävinä tietoverkossa eduskuntakäsittelyn ajan, minkä päätyttyä ne on lain mukaan poistettava tietoverkosta.

Lue vireillepanijoiden laajempi artikkeli kansalaisaloitteen saamasta taloudellisesta tuesta tästä.