Pride-liputus ei ole sallittua taloyhtiössä ilman osakkaiden täyttä yksimielisyyttä

Näin Pride-aikaan eräs tukijamme kohtasi ikävän ongelman: Hänen kotitaloyhtiössään muutamat yli-innokkaat Setan kannattajat ehdottivat Pride-liputusta myös heidän taloyhtiössään. Toiset eivät olleet lainkaan sen kannalla, koska Pride-liputus on loukkaavaa ja pyrkii korottamaan vain yhden väestöryhmän ylpeyden aiheeksi eli se on yhdenvertaisuuden vastainen ja provokatiivinen.

Yhdistyksemme päätti tiedustella kannanottoa lakimieheltä ja tavoitimme varatuomari Esko Nurmisen vastaamaan asian oikeudelliseen puoleen. Hänen vastauksensa kuuluu tiivistettynä näin: 

Poliittinen toiminta mukaan lukien Pride-liputus ei kuulu taloyhtiöiden normaalin toiminnan piiriin.  Liputusta Suomen lipulla vakiintueina liputuspäivinä voidaan pitää taloyhtiön toimialaan perinteisesti kuuluvana.

Sisäministeriön sivuilla https://intermin.fi/suomen-lippu/liputuspaivat/2022  on koottuna liputuspäivät ja suositellut liputuspäivät. Pride-tapahtuma ei kuulu näihin liputuspäiviin. Saamelaisten päivänä salkoon ei nosteta saamelaisten lippua, vaan Suomen lippu. Vastaava koskee YK:n päivää ja Eurooppa-päivää. Suomen lippu on isänmaallinen ja isänmaallisiin tarkoituksiin tarkoitettu, muut liput ovat poliittisia, aatteellisia tai kaupallisia.

Jos yhtä ryhmää aletaan liputtaa, taloyhtiö syyllistyy yhdenvertaisuuden loukkaukseen muita ryhmiä kohtaan. Muita ryhmiä voivat olla esim. vammaiset, maahanmuuttajat, yksinhuoltajat, omaishoitajat, vanhukset, veteraanit, saamelaiset, kolttasaamelaiset, tataarit.  Lisäksi tällöin  syyllistytään asunto-osakeyhtiölain vastaiseen toimintaan.

AsOyL 10 § yhdenvertaisuus

Taloyhtiön toimialaan ei kuulu liputus eikä Pride-lipun ostaminen. Samoin liputtaminen taloyhtiön osakkaan omalla lipulla ei enää ole taloyhtiön toimintaa, vaan osakkaan hallinta-alueen, joka on yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän mukainen huoneisto, levittämistä taloyhtiön yleiselle alueelle. Tuollainen toiminta edellyttäisi kaikkien osakkaiden yksimielistä päätöstä yhtiökokouksessa.

AsOyL 5 § Yhtiön toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös yhtiön muusta toiminnasta, joka liittyy kiinteistön tai rakennuksen käyttöön.

Yllä olevan mukaisesti Pride-liputus edellyttää siis yhtiöjärjestyksen muutosta. Ilman yhtiöjärjestyksen muutosta toimittaisiin lain vastaisesti. Yhtiöjärjestyksen määräyksistä ja yhtiön tarkoituksesta voidaan tehdä poikkeus vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

 

AsOyL 11 § Johdon tehtävä

Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.

Jos taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous ylittää toimivaltansa, joka on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa, se voidaan asettaa vastuuseen toiminnasta.

Esko Nurminen

varatuomari