Päätös: Kielto syrjiä Aito avioliittoa ja sen jäseniä

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta:

OAJ ja Suomen Messut syrjivät Aito avioliitto ry:tä

Aito avioliitto ry hyväksyttiin vuoden 2019 Educa-messujen näytteilleasettajaksi. Asiasta syntyi sopimus osapuolien välille ja osallistumismaksu maksettiin. Osallistuminen julkaistiin, jonka jälkeen yhdistykseen varautuneesti suhtautuvat tahot lähettivät runsaasti tyytymätöntä palautetta. Sen seurauksena messujärjestäjät Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Messut yhdessä peruivat Aito avioliitto ry:n osallistumisen messuille näytteilleasettajana. Aito avioliitto ry ja yksi sen jäsenistä teki asiasta kantelun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle.

Lautakunta totesi esitetyn näytön perusteella, että sekä OAJ että Suomen Messut ovat olleet tiiviissä yhteistoiminnassa messujen järjestämisessä. Päätöksissään lautakunta vahvisti, että OAJ ja Suomen Messut ovat syrjineet sekä Aito avioliitto ry:tä että sen jäsentä, kun yhdistyksen osallistuminen Educa 2019 -messuille näytteilleasettajana evättiin. Lautakunta antoi päätöksen, jolla OAJ:tä ja Suomen Messuja kielletään jatkamasta tai uusimasta yhdistykseen ja sen jäseniin kohdistuvaa syrjintää mielipiteen perusteella.

Päätöksen tekstistä ilmenee, että osallistumisen peruutus johtui hakijayhdistyksen edustamista arvoista ja mielipiteistä sekä siitä julkisesta kritiikistä, minkä yhdistyksen mahdollinen osallistuminen oli herättänyt, vaikka yhdistyksen sääntöjen mukaisessa toiminnassa ei ollut mitään lain tai hyvän tavan vastaista. Hakijayhdistyksen edustama perinteisten perhearvojen kunnioittaminen ei loukannut kenenkään perus- tai ihmisoikeuksia. Messujärjestäjillä ei ollut mitään yhdenvertaisuuslain 11 §:n tarkoittamaa oikeutusta toimelleen. Messujärjestäjien tekemä nopea peruutuspäätös oli kohtuuton ja liioiteltu reaktio, joka syrji hakijayhdistystä ja sen jäseniä.

Ratkaisu osoittaa, että ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan mielipiteen vuoksi. Jokaisella on oikeus omaan vakaumukseen ja mielipiteeseen. Jokaisella on oikeus vapaasti ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä, vaikka joku kokisi mielipiteen epämiellyttäväksi. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 9.6.2016 päätöksessään, ettei avioliiton määrittely vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi ole syrjintää.

Tapahtuneeseen Aito avioliitto ry:n syrjintään oli painostamassa useita yksityishenkilöitä ja järjestöjä. Olisikin toivottavaa, että myös he oikaisisivat lainvastaisen kantansa ja toimintansa.

Päätös kieltää Aito avioliitto ry:n ja sen jäsenten syrjintä on otettu yhdistyksessä tyytyväisinä vastaan. Kannustakoon se kaikkia perinteisen perhe- ja sukupuolikäsityksen omaavia jatkossakin käyttämään päättäväisesti laillista oikeuttaan ilmaista mielipiteensä sekä vaatimaan tasavertaista kohtelua niin yksityisissä kuin julkisissa yhteyksissä.

Aito avioliitto ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tavoitteena on edistää miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja korostaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Biologiseen totuuteen perustuvan kannan mukaan ihmiset ovat joko miehiä tai naisia. Vanhempien oikeus varmistaa lapsilleen oman vakaumuksensa mukainen kasvatus on kansainvälinen ihmisoikeus, eikä ketään saa pakottaa ideologisen vaikuttamisen kohteeksi perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja:
Aito avioliitto ry
Arto Jääskeläinen
hallituksen pj.
arto.jaaskelainen(ät)aitoavioliitto.fi

Ladattava lehdistötiedote: PDF DOC