Peruskoulu-lomake nyt tarjolla vanhempien oikeuksien puolustamiseksi!

Useat vanhemmat ovat olleet yhteydessä meihin tiedustellakseen, miten he voivat vaikuttaa lapselleen annettavaan sukupuolikasvatukseen perusopetuksessa (luokat 1-9). Monet isät ja äidit ovat huolestuneita uudesta sukupuolten tasa-arvomääritelmästä ja ”sukupuolen moninaisuus”- käsitteestä.

Yhdistyksen vanhempain- ja koulutyöryhmä on laatinut lomakkeen, joka on suunnattu perusopetusikäisten lasten ja nuorten vanhempien käytettäväksi. ’Peruskoulu`-lomake löytyy yhdistyksen sivulta kohdasta Materiaalit. Lomake on tulostettavassa muodossa.

Jokaisella perheellä on oikeus omaan vakaumukseensa, sen harjoittamiseen ja sen välittämiseen tulevalle polvelle. Erheelliseen ja harhaanjohtavaan sukupuolikäsityksen opettamiseen omalle lapselle ei tarvitse alistua.
Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu’ (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus; art. 26, §3)

Lasta ei myöskään saa syrjiä sen perusteella, että hänen vanhempansa opettavat lapselle avioliiton olevan naisen ja miehen välinen liitto. Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus perusopetukseen, riippumatta vanhempien uskonnosta tai vakaumuksesta.

’’Peruskoulu’– lomakkeen voi tulostaa sekä täyttää tai kopioida ja luovuttaa lapsen koulun rehtorille.

Aito avioliitto ry:n koulutyöryhmä