Nu finns grundskolblanketten tillhanda för att säkra föräldrarnas rättigheter!

Flera föräldrar har varit i kontakt med oss för att få veta hur de kan påverka den könsuppfostran, som deras barn utsätts för i den grundläggande utbildningen (klasser 1-9). Många mammor och pappor är oroade över den  nya definitionen om jämlikhet mellan könen samt över begreppet ”könets mångfald”.

Föreningens arbetsgrupp för föräldra- och skolarbete har utarbetat en blankett, som riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar inom den grundläggande utbildningen. ’Grundskolblanketten’ finns på föreningens webbsida under Material (Materiaalit). Blanketten är i utskrivbar form.

Varje familj har rätt till sin egen övertygelse, till att leva ut den och till att förmedla den till kommande generation. Ingen ska behöva underställa sig att en förvillande och felaktig uppfattning om kön lärs ut till ens eget barn.

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar’.

(FN:s konvention om mänskliga rättigheter; art. 26, §3)

Barnet får inte heller utsättas för diskriminering på grund av att hans eller hennes föräldrar lär barnet att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna. Alla barn har lika rätt till grundläggande utbildning, oberonde av föräldrarnas religion eller övertygelse.

’Grundskolblanketten’ kan skrivas ut och fyllas i eller kopieras och överlåtas till rektorn i barnets skola.

Äkta äktenskap rf:s arbetsgrupp för föräldra- och skolarbete