Äkta äktenskap rf har fått riksomfattande penginsamlingstillstånd

Vänner till och understödare av Äkta äktenskaps arbete runtom i Finland,

 

Glada nyheter! Äkta äktenskap rf:s arbete för äktenskapet och  barnets mänskliga rättigheter kan nu understödas ekonomiskt i hela Finland i och med det riksomfattande penginsamlingstillståndet.

 

Äkta äktenskap rf:s arbete stöds inte med statliga medel och föreningen får inte heller ekonomiskt understöd från annat håll.  Vårt arbete beror helt och hållet på medel som fås av privata understödare. Föreningen har i detta nu ingen anställd arbetare. Alla föreningsaktiva deltar i verksamheten vid sidan av sin huvudsyssla. Verksamheten bekostas med medlemsavgifter och med salu av föreningens sponsorprodukter.

 

Med hjälp av din donation kan vi hålla seminarier, evenemang, publicera material och utveckla samt utvidga vår nuvarande verksamhet.

 

Föreningens syfte är att främja och stärka äktenskapets mellan man och kvinna ställning och betydelse som en äkta, unik, naturlig och bestående institution i det finländska samhället och i lagstiftningen. Föreningen skall också främja barnets rätt att känna både sin far och sin mor och att om möjligt bli skött av dem under hela sin barndom. Föreningens syfte är vidare att främja utvecklingen av en sund könsidentitet hos barnet så att man stöder pojkens utveckling till man och flickans utveckling till kvinna. Detta görs genom att bekräfta könens naturliga olikhet och genom att säkerställa att barnet också i en adoptionssituation får en familjemodell där barnet har både en far och en mor.

 

Du kan donera till fördel för föreningens arbete genom att använda följande bankkontouppgifter:

 

IBAN: FI93 3131 1001 6484 05

 

BIC: HANDFIHH

Tack för ditt stöd!

 

Susanna Koivula

Ordförande

Äkta äktenskap rf

_____________________

Insamlingstillståndets innehavare:

Äkta äktenskap rf

Beviljare: Polisstyrelsen

 

Det riksomfattande insamlingstillståndets nummer och datum för registrering: RA/2017/898, 25.09.2017

 

Insamlingen verkställs: 25.09.2017 – 24.09.2018

 

Område som omfattar insamlingen: hela Finland bortsett Åland

 

Medel som insamlas är ämnade att användas inom 31.12.2018 till fördel för allmännyttig verksamhet i Finland enligt Äkta äktenskap rf:s regler. Verksamheten omfattar kampanjer, utvecklande av medlemsregistret och forskningsarbete jämte annat som ingår i tillståndet.