Tiedotteita

Aito avioliitto ry:n vuosikokous 22.5.2019

Aito avioliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous on la 25.5.2019 klo 14.00 ja kokouspaikka Pajuniityntie 1, Helsinki. Kaikilla jäsenmaksun maksaneilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua vuosikokoukseen ja käyttää äänivaltaansa.

Asialista
1 Kokouksen avaus.
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/
toiminnantarkastajien lausunto.
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020.
8 Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja.
9 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja yksi varajäsen.
10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu kokoukseen on toimitettu varsinaisille jäsenille sähköpostilla.

Aito avioliitto ry

Hallitus