Toiminnanjohtajan ensitervehdys

Aito avioliitto ry:n vuosikokouksessa Helsingissä  25.5.2019 valittiin uusi hallitus, jonka puheenjohtajana on aloittanut Arto Jääskeläinen. Tähän saan iloisesti todeta, ”että ei siinä vielä kaikki. ” Aloitan Aito avioliitto ry:n toiminnanjohtajana, oman toimen ohella. Se tulee näkymään tulevaisuudessa uusina avauksina yhdistyksen toiminnassa.

Aito avioliitto ry tarvitsee edelleen sinun tukeasi ja juuri sinä voit olla mahdollistamassa sitä, että työmme vahvistuu, syvenee ja laajentuu.
—Oletko jo yhdistyksen jäsen/kannatusjäsen?

Suomi tarvitsee lisääntyvää ymmärrystä siitä, että lapsi tarvitsee isää ja äitiä. Perherakenteella on merkitystä, sillä isät eivät voi olla äitejä, eivätkä äidit isiä. Maamme lapset  ja nuoret tarvitsevat kasvurauhaa, trans-ideologian myllertäessä mediassa ja jopa koulumaailmassa.

Translain uudistusaikeet ovat uhka perheelle. Miten? Translain ulottaminen alaikäisiin tekisi hyvin vaikeaksi vanhempien suojella lasten sukupuoli-identiteetin kehitystä tilanteessa, jossa lapsen sosiaalistaminen trans-identiteettiin katsottaisiin olevan ainut legitiimi tapa toimia, jos lapsi esimerkiksi kokee olevansa väärässä sukupuolessa.

Vihapuhelakia väläytellään päättäjien puheenvuoroissa, ja ne uhkaavat sanan- ja uskonnonvapautta. Klassinen avioliittokäsitys avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona/ja tietoon perustuva sukupuolikäsitys näyttäytyy joillekin suvaitsemattomuutena, joten sen tulkitseminen vihapuheeksi, jota pitäisi lailla suitsia, voi olla  tulevaisuutta.

Tulevaisuus on kuitenkin kaikista haasteista riippumatta avoin. Yhteiskunnassa voi aina tapahtua kehitystä hyvään suuntaan ja paluuta oikealla tielle, jos siltä on pois poikettu. Historia osoittaa, että se on aina edellyttänyt ainakin kahta asiaa, tai kolmea.

1. Ihmiset tiedostavat, että asiat ovat huonosti.

2. Ihmiset ryhtyvät toimimaan, jotta yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus toteutuisi.

3. Sitkeyttä

Toivon näkeväni tulevina aikoina, että Aito avioliitto ry:n näkemyksiä kannattava ja kunnioittava joukko kasvaa, ja monet siirtyvät kohdasta 1, kohtaan 2.

Mennään yhdessä eteenpäin!


Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n
toiminnanjohtaja