Mitä yhdistys tarkoittaa julkisessa yhdistysviestinnässä aidolla avioliitolla ja mikä on yhdistyksen kanta sukupuolineutraaleihin liittoihin?

Taustaa: Jäsenistön parissa on virinnyt keskustelu siitä, mikä on yhdistyksen kanta avioliitosta ja sukupuolineutraalista avioliitosta avioliittolain muutoksen jälkeen? 

Yhdistyksen kanta on sama, kuin ennen avioliittolain muutosta ja perustuu yhdistyksen sääntöihin sekä kansalaisaloitekampanjan aikana ilmaistuihin julkisiin kannanottoihin avioliitosta (e.g. yhdistyksen verkkosivut, tiedotteet jäsenistölle, kansalaisaloitteen perustelut sekä lakivaliokunnassa esitetyt perustelut avioliittolain muuttamista vastaan, sekä lain muutoksen jälkeiset tiedotteet).

Aito avioliitto ry:n nimi viittaa avioliiton klassiseen määritelmään yhden miehen ja yhden naisen liittona. Aito avioliitto -yhdistys katsoo, että avioliitto on luonnollinen instituutio, jonka muodostaa mies ja nainen, jotta lapsilla olisi isä ja äiti.

Uusi avioliittolaki ei ole muuttanut totuutta avioliiton olemuksesta. Uusi avioliittolaki on keinotekoisesti laajentanut avioliittolain soveltamisalaa samaa sukupuolta oleviin pareihin. Vaikka avioliittolain oikeusvaikutukset tunnustetaankin myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi, vain miehen ja naisen muodostama liitto on yhdistyksen näkemyksen mukaan (aito) avioliitto. Yhdistys kehittää jatkossakin toimintaansa sääntöjensä sekä lain ja hyvien tapojen mukaisesti, ja pitää näkemyksenään virallisessa viestinnässä johdonmukaisesti kiinni klassisen avioliittomääritelmän sukupuolikriteeristä samoin kuin lukumääräkriteeristä: Vain kahden ihmisen, miehen ja naisen, muodostama liitto, on avioliitto.

Aito avioliitto ry:n hallitus