Mies esti ilkivaltaa — sai päällensä ilkeää julkista syyttelyä YLE:ltä ja Hankasalmen kunnanjohtajalta

Keski-ikäinen mies meni Hankasalmella käymään kauppa-asioilla. Lähtiessään kotiin ostoksilta hän kohtasi kunnantalon kohdalla yllättävän näyn: Nuorisojoukko oli laittomissa puuhissa maalaamassa katuun jotain, joka osoittautui suojatiemaalaukseksi sateenkaaren väreissä. Turussa oli juuri aiemmin poistettu laiton sateenkaarimaalaus kadulta.

Pakkokeinolain mukaan jokaisella on oikeus pysäyttää ilkivalta, jota lakitekstissä kutsutaan lieväksi vahingonteoksi ja ottaa kiinni tekijät. Mies päätti antaa töhryn tekijöiden kuulla kunniansa ja tekikin niin pyrkien pysäyttämään laittoman suojatiemaalauksen tekemisen. Sanoja ei säästetty ja mies piti kättään vajaan 10 sekunnin ajan työtä johtaneen naisen olkapäällä, jolloin joku sivullinen alkoi huudella ”väkivallan käyttämisestä”. Miehellä olisi ollut tilanteessa oikeus ottaa kiinni tekijät, mutta mies ei kuitenkaan käyttänyt tilanteessa oikeuttaan eikä sitä voimaa, johon hänellä olisi ollut oikeus. Minkäänlaisesta väkivallasta ei tietenkään tässä tilanteessa ollut kysymys, vaan laittoman toiminnan estämisestä oikeasuhtaisin keinoin.

Asialla laitonta suojatiemaalausta tekemässä oli kunnan etsivän nuorisotyöntekijä yhdessä 4…5 tytön kanssa. Mies ilmoitti laittomasta tien töhrimisestä poliisille ja hän näki, että nuoriso-ohjaaja viestitteli samaan aikaan jonnekin.

Seta, YLE ja kunnanjohtaja maalittavat miestä julkisesti

Ei mennyt kauan, kun Seta tuomitsi miehen toiminnan ja YLEn uutisiin ilmestyi artikkeli, joka puolusti laittomia maalareita ja tuomitsi kovasanaisesti miehen, joka oli huomauttanut laittomasta ja hyvin provosoivasta sateenkaarimaalaamisesta. YLEn kirjoitus lainasi Setan kommentteja, että miehen teko oli ”pelottava seksuaalivähemmisöihin kohdistuva hyökkäys” ja kirjoitti pitkästi väkivallasta vaatien lisää koulutusta, jotta kukaan ei estäisi sateenkaarisymboleita. Mitään mainintaa laittomasta toiminnasta sateenkaarimaalauksen yhteydessä ei ollut eikä sitä, että paikalle sattunut mies toimi täysin laillisesti yrittäessään estää maalaamisen.

Kunnanjohtaja Matti Mäkinen (Vihreät) ei tuominnut laittoman ja provosoivan grafittimaalauksen eli töhryn tekijöitä, vaan hän leimasi oikopäätä keski-ikäisen miehen vihapuhujaksi ja vaati miestä pyytämään anteeksi laittomuuteen syyllistyneiltä suojatien maalareilta, että oli moittinut heitä kovasanaisesti!

Keski-ikäinen mies haluaakin kysyä, onko kunnanjohtaja Matti Mäkinen ensisijaisesti Setan ja sateenkaariväen pr-henkilö Hankasalmella, vai onko hänen tehtävänsä johtaa kuntaa puolueettomasti lain mukaan, ketään suosimatta tai leimaamatta ja sillä ammattitaidolla, joka viranhaltijalle kuuluu ? Onko Hankasalmen kunnanjohtaja maaseudun puolella vai sitä vastaan? Hän jatkaa:

”Kesälläkin olisi mukavaa viettää tavallista elämää. Pride-viikot ja vuosikymmenet jatkunut setalainen provosointi kaiken aikaa alkaa kypsyttämään minun, niinkuin monen muunkin sietokyvyn loppuun. Missään ei voi olla näkemättä, kuulematta tai lukematta tätä pakkopullaa. Olen varma, että konflikteja tulee lisää kaikkialla ja ne muuttuvat rajummiksi.

Toiseksi haluan sanoa,että on erittäin loukkaavaa, halventavaa ja vahingollista, että Suomeen, erityisesti maaseudulle, tuodaan ja yritetään pakottaa kaikille perimmältään amerikkalaisen homoyhteisön arvoja (tai arvottomuutta), jolla murennetaan perheen ja avioliiton merkitys koko yhteisön kantavana ja kiinni pitävänä voimana. Loukkaavuutta lisää se, että maalaus on tehty kunnantalon eteen, ikään kuin kyseessä olisi kaikkien kuntalaisten hyväksymä asia. Perheviljely ja isän, äidin ja lasten yhteys on se perusta, jolle maaseutu sukupolvesta toiseen, tuhansia vuosia, on rakennettu. Kun tämä yhteys rikotaan, murretaan maaseudun selkäranka ja elämäntapa ja avataan tie markkinavoimille, sijoittajille ja suurelle rahalle, jotta ne voivat tehdä maalle, metsille ja vesistöille mitä haluavat. Tätä ovat sateenkaariliike, Seta, feminismi ja vihervasemmisto tekemässä. Ne ovat maaseudun ehdottomia vihollisia.

Oikeus ja kohtuus

1) Suojatien omavaltainen maalaaminen on rikos, lievä vahingonteko. Lisäksi suojatiemaalauksen tekeminen Pride-väreillä on tieliikennelain vastaista. Laissa on tarkasti määritetty liikenteenohjauslaitteet, jollaiseksi myö suojatiemaalaus luetaan.
2) Kunnassa tulisi käydä kehityskeskustelu kyseisen nuorisotyöntekijä kanssa . Hänen tulisi saada varoitus sekä kielto ohjata nuoria lainvastaisiin tekoihin.
3) Poliisin toiminnassakin on huomautettavaa, jos lainvastaista töhrymaalausta ei estetä vaikka siitä oli ilmoitettu. Laiton maalaus tulisi poistaa viipymättä ja sen tekijät sakottaa.
4) YLE:n uutisointi on laadultaan ala-arvoista sen välittäessä asiasta virheellisen kuvan kuulematta lainkaan keski-ikäistä miestä, joka halusi pysäyttää laittoman maalaustoiminnan.
5) Kunnanjohtajan menettely on hyvin kyseenalainen kahdesta syystä: Hän ei moittinut laittoman suojatien maalaajia ja hän sen sijaan moitti sekä kohteli alentavasti julkisuudessa henkilöä, joka oli halunnut estää laittoman toiminnan. Maalaisjärjen ja tavallisen kansalaisen oikeustajun mukaan olisi asiallista, että kaupunginjohtaja esittäisi vähintäänkin anteeksipynnön vääryyttä kärsineelle ja julkisuudessa maalitetulle keski-ikäiselle miehelle.

On oikein estää ilkivalta ja töhriminen

Keski-ikäinen mies teki aivan oikein ja lain mukaisesti yrittäessäsi estää laittoman grafittimaalauksen, joka on lainsäädännön kannalta lievä vahingonteko. Suuttumus provokatiivisesta lainvastaisesta maalauksesta on hyvin ymmärrettävää. Jokaisella kansalaisella on oikeus tietyin rajoituksin estää laiton toiminta, se ei ole lain vastaista.