Tue helsinkiläisenä Aito avioliitto-yhdistyksen työtä avioliiton ja lapsen ihmisoikeuksien puolesta!

aito_logo

Helsinkiläiset Aito avioliitto –työn ystävät ja tukijat!

Nyt teillä on mahdollisuus tukea Aito avioliitto –yhdistyksen työtä avioliiton ja lapsen ihmisoikeuksien hyväksi.

Aito avioliitto ry:n työtä ei tueta valtiovaroin eikä se saa rahoitusta muualtakaan. Työmme lepää täysin yksityisten työmme tukijoiden varassa. Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole palkattuja työntekijöitä. Kaikki yhdistyksessä mukanaolevat aktiivit toimivat oman toimen ohella. Toiminnan taloudellinen tuki tulee jäsenmaksuista ja yhdistyksen sponsorituotteiden myynnistä.

Sinun lahjoituksesi avulla pystymme järjestämään seminaareja, tapahtumia, julkaisemaan materiaalia sekä kehittämään ja laajentamaan nykyistä toimintaamme.

Aito avioliitto ry:n tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.

Voit antaa lahjasi yhdistyksen työlle tälle tilille:

IBAN: FI93 3131 1001 6484 05

BIC: HANDFIHH

Kiitos tuestasi!

Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja


Rahankeräysluvan saaja: Aito avioliitto ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Helsingin poliisilaitos

Paikallisen rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/285, 14.03.2017

Keräyksen toimeenpanoaika: 14.03.2017 -12.12.2017

Keräyksen toimeenpanoalue: Helsinki (Helsingin poliisilaitos)

Rahankeräystavoilla saadut varat on tarkoitus käyttää 31.12.2018 mennessä Suomessa Aito avioliitto-yhdistyksen toimintaan sisältäen kampanjoinnin, tiedottamisen, vaikuttamistyön, tutkimustyön ym. asioita.